Echo beenvenen (trombose)

Uw zorgverlener (huisarts, arts of verloskundige) verwijst u voor een beenecho-onderzoek naar Certe. U heeft klachten aan uw been. Met dit onderzoek wordt vastgesteld of uitgesloten of er sprake is van een (diepe veneuze) trombose in uw been of een bloedvatontsteking.

Zoek op locatie + openingstijden
Afspraak maken: 088 – 23 70 120

Locatie

Tijdstip en locatie bepalen we samen met u tijdens het maken van de afspraak. Zie ook locaties

Afspraak maken

U kunt een afspraak maken via 088 – 23 70 120. Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 17.30 uur. 

U kunt zich tot 24 uur van tevoren afmelden voor het onderzoek. Als u zonder afmelding niet op uw verschijnt, moet u een bedrag betalen. Dit is het wegblijftarief. Het wegblijftarief moet u zelf betalen. U kunt het niet bij uw zorgverzekeraar declareren.

Het onderzoek

  1. Onze functielaborant legt u tijdens het onderzoek uit wat er gaat gebeuren.

  2. Tijdens het onderzoek ligt u met ontblote benen op de onderzoekstafel. 

  3. De Certe-medewerker brengt gel op uw benen aan, waarna de medewerker de kop van het echoapparaat over uw benen beweegt. Soms moet hierbij lichte druk worden uitgeoefend. 

  4. De nadruk van het onderzoek ligt vooral op de lies en de knieholte. 

  5. Tijdens dit onderzoek nemen we ook een buisje bloed af. De uitslag van dit bloedonderzoek geeft uw huisarts ondersteunende informatie. Het bepaalt of het echo-onderzoek na een week herhaald moet worden.

Meenemen

Neem het aanvraagformulier van uw huisarts mee naar de afspraak. Wij raden u aan iemand mee te nemen die u kan begeleiden.

Voorbereiden

Vraag een begeleider mee naar het onderzoek of regel vervoer van en naar het onderzoek bij Certe. Hebt u een diepe veneuze trombose, dan mag u uw been zo min mogelijk belasten. We raden autorijden, fietsen en lopen dan ook af. 

Uitslag

Het onderzoek wordt beoordeeld door een radioloog. Hebt u een diepe veneuze trombose, dan geeft Certe de uitslag dezelfde dag telefonisch door aan uw zorgverlener. De zorgverlener bepaalt de vervolgstappen. Eventueel doen we na een week opnieuw een echo.

Wordt er geen diepe veneuze trombose geconstateerd, dan maken wij met u een voorlopige afspraak om het onderzoek te herhalen. Of het herhalingsonderzoek doorgaat, is afhankelijk van de uitslag van het bloedonderzoek. Is het niet nodig om het onderzoek te herhalen, dan ontvangt u een brief waarin de afspraak wordt afgezegd.

U kunt u de uitslag na 3 werkdagen opvragen bij uw zorgverlener.

Kosten

Het verschilt per onderzoek of uw zorgverzekeraar de kosten aan u vergoedt, of dat u de kosten zelf moet betalen uit uw eigen risico (totdat u uw eigen risico helemaal verbruikt hebt). Het kan ook zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen. Uw zorgverzekeraar kan u vertellen of en hoeveel u zelf moet betalen.

Kijk voor meer informatie over de kosten van dit onderzoek bij tarieven.

Privacy

Uw en onze rechten en plichten staan in onze privacyregeling. Deze regeling is gebaseerd op de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Meer informatie over onze privacyregeling vindt u bij privacy.

Andere vragen

Hebt u vragen? U kunt deze altijd stellen aan de Certe-medewerker die u begeleidt bij het onderzoek. U kunt voor meer informatie over dit onderzoek ook bellen met 088 – 23 70 130. Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 16.30 uur. U kunt ook een e-mail sturen.