Advies Certe naar aanleiding van berichtgeving over Listeria

4 oktober, 2019


Vanochtend was in het nieuws dat onder andere Jumbo voorverpakte vleeswaren terugroept vanwege een mogelijke Listeria-besmetting. Naar aanleiding van vragen van huisartsen en verloskundigen bieden wij u het volgende advies aan.

Voor zwangeren en immuungecompromitteerden adviseren wij u het volgende te doen:
 

  • Indien geen klachten: geen indicatie voor diagnostiek of therapie. Patiënten wel graag informeren over de mogelijke klachten met het advies zich bij het ontstaan van deze klachten meteen te melden. Klachten kunnen zijn: koorts, maagdarmklachten zoals misselijkheid en diarree, hoofdpijn of andere neurologische klachten die bij een centraal zenuwstelsel infectie kunnen passen.
  • Bij koorts: laat een bloedkweek afnemen in het dichtstbijzijnde ziekenhuis en start met amoxicilline gedurende 1 week 3x500 mg oraal of met intraveneuze therapie in overleg met de arts-microbioloog.
  • Bij gastro-enteritis (diarree): start laagdrempelig met amoxicilline gedurende 1 week 3x500 mg. Bij amoxicilline- allergie en niet zwanger: start met co-trimoxazol. Als wel zwanger: geen antibiotica, wel vervolgen.
  • Vraag geen fecesdiagnostiek aan voor Listeria.

 

Neem bij ernstige klachten of neurologische symptomen contact op met de arts-microbioloog.