Connect!

1 maart, 2018


Onder de werknaam Connect! ontwikkelen Certe, HAL Friesland en Izore in samenwerking met Stichting GERRIT samen één digitaal systeem voor het aanvragen van medische diagnostiek voor de zorgketen in Noord-Nederland.

Opzet is een systeem te ontwikkelen dat toepasbaar is voor integratie in bestaande patiëntinformatiesystemen in ieder geval in de eerste en tweede lijn. Ook wordt gekeken naar een interactieve component om dubbeldiagnostiek te voorkomen en inhoudelijke ondersteuning ten aanzien van de keuze van diagnostiek in de context van de vraagstelling van de patiënt te bieden. Het systeem moet een goed overzicht geven van diagnostische informatie en patiëntveiligheid bieden. Begonnen wordt met de ontwikkeling van een oplossing voor de klinisch chemische aanvragen vanuit de eerste lijn. De verwachting is dat een eerste product rond de zomer van 2018 kan worden opgeleverd, zodat er een pilot kan worden gedraaid.

Heeft u  vragen naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u contact opnemen met Anne-Marie van Elsacker (a.vanelsacker@certe.nl) of Joke Peenstra (j.peenstra@izore.nl).