jaarBericht 2018

28 juni, 2019


Pluis of niet pluis, dat is het eerste wat je wilt weten als zorgverlener, maar ook als individu. Zorg in de buurt en snel zekerheid krijgen is dan belangrijk.

Certe ondersteunt dat proces met medische diagnostiek en advies. Onze lokale verankering in en betrokkenheid bij de regio Noord-Nederland is groot. Zorg, samenwerken en zekerheid dichtbij zijn voor ons dan ook belangrijke thema’s.

Het jaar 2018 was een jaar waarin we ons meer bewust zijn geworden van ons potentieel. We hebben gewerkt aan een hernieuwde focus en richten ons nog meer op de betekenis van ons werk: de zorg voor de(zelfde) patiënt. We bewegen ons van volume naar waarde, van hoofd naar hart en van individueel naar samenwerken in de zorg. Allemaal in het belang van de patiënt.

Via de website vertellen we u graag wat wij in 2018 hebben gedaan.