Mededeling inzake antistollingszorg/gebruik van CoaguChek teststrips

14 november, 2018


Certe Trombosedienst levert ondersteuning bij de zorg voor cliënten die orale antistollingsmedicijnen (acenocoumarol, fenprocoumon of Marcoumar) gebruiken. De trombosedienst bepaald met regelmaat de stollingstijd (INR) om de juiste dosering van deze antistollingsmedicijnen te kunnen vaststellen. Een juiste dosering is heel belangrijk om het gewenste effect van de medicijnen te bepalen. Teveel antistolling kan leiden tot een bloeding, terwijl bij onvoldoende antistolling juist stolsels gevormd kunnen worden. Daarom wordt de INR-waarde regelmatig gecontroleerd.

Een deel onze cliënten bepaalt de INR-waarde zelf met behulp van een vingerprik. Zij maken daarvoor gebruik van de zogenaamde CoaguChek en de bijbehorende teststrips van de firma Roche. Op 1 november jl. is een specifieke serie van deze strips in de Verenigde Staten in opspraak geraakt, wat heeft geleid tot een ernstige veiligheidswaarschuwing.

In samenspraak met de Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT) informeren wij u over de stand van zaken.

Wat is er aan de hand

Bij een specifieke serie teststrips is gebleken dat de waarden in de hogere gebieden (INR > 4.5) hoger uitvallen dan in vergelijking met testmateriaal mag worden verwacht. Certe heeft naar aanleiding van deze mededeling een uitgebreide risicoanalyse gedaan. Om de kwaliteit van zorg te kunnen borgen, zijn uit voorzorg maatregelen getroffen. Zo wordt bij cliënten met waarden > 4.5 de controlefrequentie zo nodig verhoogd en worden de uitslagen altijd door een doseerarts van Certe beoordeeld. INR-waarden bepaald met de betreffende strips die lager zijn dan INR 4.5 zijn betrouwbaar.

Cliëntveiligheid niet in het geding

U kunt erop vertrouwen dat de dosering van antistollingsmiddelen zorgvuldig gebeurt. De situatie is in de afgelopen maanden nauwlettend gevolgd. Vanuit medische oogpunt is er geen reden voor ongerustheid en is de cliëntveiligheid niet in het geding bij het gebruik van de betreffende serie strips. Vanuit zorgvuldigheid levert Certe momenteel echter uitsluitend nieuwe strips uit. De in omloop zijnde strips met de lotnummers 304 - 343 worden zo snel mogelijk in overleg met u vervangen. Als u uw INR zelf meet en vragen heeft over deze procedure kunt  u een mail met uw vraag sturen naar npt@certe.nl. Wij stellen alles in het werk om uw vraag zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Vragen

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben of misschien ongerust zijn, aarzel dan niet om contact opnemen met Certe Trombosedienst via 088 - 23 70 150. Wij leggen de situatie graag persoonlijk aan u uit.

Margriet Piersma, internist                                     
Directeur Certe Trombosedienst