Meerjarenovereenkomst Ommelander Ziekenhuis Groningen en Certe

19 december, 2018


Het Ommelander Ziekenhuis Groningen  en Certe hebben een 5 jarige overeenkomst afgesloten voor de uitvoering van diagnostiek en bijbehorende adviezen op het gebied van klinische chemie en medische microbiologie.

Doelmatigheid en zinnige en zuinige zorg zijn belangrijke thema’s binnen deze overeenkomst.

‘We zijn erg blij dat we onze goede samenwerking met het Ommelander Ziekenhuis voorzetten en dat we afspraken hebben kunnen maken voor de komende jaren’, aldus Harjan van Dam, voorzitter van de Raad van Bestuur Certe. ‘Samen dragen wij met deze overeenkomst bij aan de doelmatigheid en de kwaliteit van ziekenhuiszorg in Midden- en Oost-Groningen’.

Albert Koeleman: ‘De afgelopen jaren is de samenwerking met Certe naar tevredenheid verlopen. De komende vijf jaar zien we een voortzetting hiervan dan ook met  veel vertrouwen tegemoet’.