Nieuwe samenstelling Raad van Toezicht Certe

12 januari, 2016


De heren dr. M.A. Dutrée, F. Kuik en dr. R.J. Roorda MBA zijn benoemd tot nieuwe leden van de Raad van Toezicht van Certe.

Dr. M.A. Dutrée neemt het voorzitterschap over van drs.  J.R. Huizinga die na 9 jaar afscheid neemt. De Raad van Toezicht is daarmee voltallig en bestaat uit:

  • dr. M.A. Dutrée (voorzitter), directeur Assistis Strategy & Consultancy
  • drs. F. Migchelbrink, voormalig directeur NOM - Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij Noord-Nederland
  • prof. dr. T. van der Molen, hoogleraar huisartsengeneeskunde bij het Universitair Medisch Centrum Groningen
  • dr. R.J. Roorda MBA, voorzitter Raad van Bestuur Tergooiziekenhuizen en kinderarts
  • mr. drs. G.D. Renkema, Burgemeester van Nijkerk
  • F. Kuik, voorzitter Raad van Bestuur Zorggroep Alliade

Oog voor de toekomst

Harjan van Dam, bestuursvoorzitter Certe, is verheugd met de benoeming van de nieuwe leden. ‘Ik verwacht dat zij, ieder vanuit hun eigen achtergrond, een positieve bijdrage zullen leveren aan een krachtige toezichthoudende rol. Tegelijkertijd gaat mijn oprechte dank uit naar de afgetreden leden, de heren Huizinga (gepensioneerd huisarts), Bruins (lid Raad van Bestuur Treant Zorggroep) en Ponsioen (voorzitter Raad van Bestuur Wilhelmina Ziekenhuis). Zij hebben een betekenisvolle rol gespeeld in de totstandkoming van Certe.’

De nieuwe Raad van Toezicht levert de komende jaren een waardevolle bijdrage aan de verdere ontwikkeling van Certe. ‘Het vakgebied waarin wij opereren is aan grote veranderingen onderhevig’, zegt Van Dam. ‘Denk alleen al aan vaktechnische en digitale innovaties, maar ook zeker de veranderende klantvraag speelt mee. Om in alle ontwikkelingen mee te kunnen gaan, moeten wij snel en flexibel in kunnen spelen op diverse en complexe vraagstukken. Onze Raad van Toezicht is naast toezichthouder dan ook een belangrijke sparringpartner voor de Raad van Bestuur en directie.’