Samenvoeging Trombosedienst Assen en Certe Trombosedienst Groningen

13 mei, 2015


Het verheugt ons u te kunnen melden dat met ingang van 1 juni 2015 de Trombosedienst Assen en Certe Trombosedienst Groningen formeel worden samengevoegd.
 

Als zorgpartner voert Certe al jarenlang de laboratorium- en trombosedienstwerkzaamheden uit voor het Wilhelmina Ziekenhuis. Ook de spreekuurlocaties worden al beheerd door Certe. Patiënten kunnen dus gewoon blijven rekenen op de service en kwaliteit zoals zij die altijd al gewend zijn.

Wat betekent dit voor patiënten?


Vanaf juni kunnen patiënten gebruik maken van alle spreekuurlocaties van Certe. Daarnaast worden de openingstijden verruimd en waar mogelijk verschoven naar de ochtend (in verband met nuchter prikken). Naast de verruimde openingstijden, merken patiënten weinig van de overgang. Alleen de correspondentie, zoals het doseerformulier, ontvangen zij voortaan van Certe en heeft een ander uiterlijk.

Patiënten van de Trombosedienst en de betrokken huisartsen worden hierover persoonlijk in een brief geïnformeerd.

Margriet Piersma | internist en directeur Certe Huisartsenlaboratorium en Trombosedienst
Frank Blok | internist en medisch leider Trombosedienst Assen