24-uurs bloeddrukmeting (ABPM)

Uw zorgverlener (huisarts of specialist) verwijst u naar Certe voor een 24-uurs bloeddrukmeting. Hiermee krijgen we een betrouwbaar beeld van het verloop van uw bloeddruk. De bloeddruk kan flink schommelen, daarom is het van belang om uw bloeddruk meerdere malen op verschillende momenten van de dag te meten.

De uitkomsten van het onderzoek helpt uw zorgverlener om inzicht te krijgen of er sprake is van een hoge bloeddruk.

Locaties en openingstijden
Voor dit onderzoek is een afspraak nodig 088 - 23 70 120

Locatie plus wachttijden

Tijdstip en locatie bepalen we samen met u tijdens het maken van de afspraak. Via bovenstaande roze knop vindt u de locaties waarop we dit onderzoek uitvoeren.


Wachttijden

Hoofdlocatie Groningen 5 dagen
Spreekuren in de regio 10 dagen
Thuisbezoek 3 dagen

Afspraak maken

U kunt een afspraak maken via 088 - 23 70 120. Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 17.30 uur.

U kunt zich tot 24 uur van tevoren afmelden voor het onderzoek. Als u zonder afmelding niet op uw afspraak verschijnt, moet u een bedrag betalen. Dit is het wegblijftarief. Het wegblijftarief moet u zelf betalen, dit kunt u niet bij uw zorgverzekeraar declareren.

Het onderzoek

 1. Onze functielaborant legt u voor het onderzoek uit wat er gaat gebeuren en vraagt u naar uw legitimatie.

 2. U krijgt een manchet om uw bovenarm, deze is gekoppeld aan de bloeddrukmeter. Deze meter draagt u met een riem om uw middel.

 3. Uw bloeddruk wordt 24 uur lang gemeten om te kijken hoe het verloop hiervan is. Overdag is de meting 3 keer per uur, ‘s nachts 1 keer per uur.

  Tijdens het onderzoek kunt u alles doen wat u normaal ook doet. U kunt alleen niet douchen, baden of zwemmen.

 4. Bijhouden van het dagboek: Om een goed beeld te krijgen van uw bloeddruk is het belangrijk dat u al uw bezigheden noteert in het dagboek, bijvoorbeeld: wandelen, fietsen, traplopen, lezen enz. Daarnaast is het belangrijk dat u noteert welke medicijnen u heeft ingenomen en wanneer u heftige emoties heeft.

  Schrijf ook duidelijk op wanneer u gaat slapen en weer opstaat. Zo kan de nachtelijke bloeddruk worden geregistreerd. Als er problemen zijn met de bloeddrukmeter schrijft u dit ook op.

 5. Afkoppelen en inleveren bloeddrukmeter: De functielaborant spreekt met u af waar en wanneer u de bloeddrukmeter kunt inleveren. Het is belangrijk dat u de bloeddrukmeter op de afgesproken tijd inlevert, omdat deze vrijwel direct weer voor een volgende deelnemer nodig is.

In de folder (link) vindt u meer concrete informatie over hoe u de meter het beste kunt gebruiken.

Meenemen

 • Neem het aanvraagformulier van uw zorgverlener mee naar de afspraak.
 • Neem een geldige identificatie mee.
 • Neem een recente medicatielijst mee.

Voorbereiding

U kunt het beste ruim zittende kleding dragen. Vooral de mouwen mogen niet te strak zitten.

Uitslag

De uitslag kunt u 3 werkdagen na inleverdatum van de bloeddrukmeter bij uw huisarts opvragen.

Kosten

Het verschilt per onderzoek of uw zorgverzekeraar de kosten aan u vergoedt, of dat u de kosten zelf moet betalen uit uw eigen risico (totdat u uw eigen risico helemaal verbruikt hebt). Het kan ook zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen. Uw zorgverzekeraar kan u vertellen of en hoeveel u zelf moet betalen.

Kijk voor meer informatie over de kosten van dit onderzoek bij tarieven.

Privacy

Uw en onze rechten en plichten staan in onze privacyregeling. Deze regeling is gebaseerd op de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Meer informatie over onze privacyregeling vindt u bij privacy.

Andere vragen?

Hebt u vragen? U kunt deze altijd stellen aan de Certe-medewerker die u de bloeddrukmeter uitreikt. U kunt voor meer informatie ook bellen met 088 – 23 70 130. Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 16.30 uur.