Cardiale echo

Uw zorgverlener (huisarts, specialist of verloskundige) verwijst u voor een cardiale echo (echocardiagram) naar Certe. Deze echo van het hart geeft uw zorgverlener informatie over de werking van uw hart en hartkleppen en biedt mogelijk een verklaring voor uw klachten. 

Voor dit onderzoek is een afspraak nodig: 088 – 23 70 120

Locatie en wachttijden

Het onderzoek vindt plaats in het Martini Ziekenhuis in Groningen. Het tijdstip bepalen we samen met u tijdens het maken van de afspraak.

 • Adres: Van Swietenlaan 1, 9728 NT, Groningen
 • Routenummer: 1.3 Cardiologie functieafdeling

Wachttijden

2 maanden

Afspraak

U kunt een afspraak maken via 088 – 23 70 120. Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 17.30 uur.

U kunt zich tot 24 uur van tevoren afmelden voor het onderzoek. Als u zonder afmelding niet op uw afspraak verschijnt, moet u een bedrag betalen. Dit is het wegblijftarief. Het wegblijftarief moet u zelf betalen. U kunt het niet bij uw zorgverzekeraar declareren.

Het onderzoek

 1. De echolaborant roept u op uit de wachtkamer. Het onderzoek duurt ongeveer 20-30 minuten.

 2. Voor het onderzoek ontbloot u uw bovenlichaam.

 3. De echolaborant plakt 3 stickers op uw borstkas en bevestigt daar kabels aan. Dit is voor de registratie van het hartritme. Daarna gaat u op uw linkerzij op de onderzoekbank liggen.

 4. De echolaborant gaat vervolgens met een apparaatje over uw borst. Dit is pijnloos, maar kan wel een wat drukkend gevoel geven. Het apparaatje zendt geruisloos geluidsgolven uit die uw hart terugkaatst en door het echoapparaat worden omgezet in echobeelden. 

 5. Deze echobeelden verschijnen op een scherm en geven een goed beeld van de werking van uw hart en uw hartkleppen. Soms kan de registratie van de metingen een schavend geluid veroorzaken. Dit is normaal.

 6. Voor een goede weergave op het scherm smeert de laborant het apparaatje vooraf in met een in water oplosbare gelei. Deze gelei kunt u na afloop gemakkelijk van uw huid verwijderen. 

Meenemen

Wij vragen u het volgende mee te nemen:

 • een actueel overzicht van de medicijnen die u gebruikt;
 • het aanvraagformulier van de zorgverlener;
 • uw ziekenhuispasje;
 • een geldig legitimatiebewijs.

Voorbereiding

 • trek de dag van het onderzoek bovenkleding aan die u makkelijk aan en uit kunt doen;
 • breng op de dag van het onderzoek geen bodylotion of olie aan op uw lichaam. De functielaborant zal voor het onderzoek namelijk gelei gebruiken als geleider van het echoapparaat, en hierbij mag uw huid niet vet zijn.

Legitimeren bij het Martini Ziekenhuis

Namens het ziekenhuis vragen wij u, om u eenmalig te melden bij de balie van het Martini Ziekenhuis. Vanwege de verplichte invoering van het Burgerservicenummer (BSN) in de zorg, zal de baliemedewerkster om uw legitimatiebewijs vragen. Ook kunt u hier een ziekenhuispasje laten maken, als u deze nog niet heeft. Zorg dat u tenminste vijf minuten voor het onderzoek aanwezig bent in de wachtruimte.

Uitslag

Een cardioloog beoordeelt het onderzoek. U kunt de uitslag na 7 werkdagen opvragen bij uw zorgverlener. Hij of zij bepaalt de vervolgstappen.

Kosten

Het verschilt per onderzoek of uw zorgverzekeraar de kosten aan u vergoedt, of dat u de kosten zelf moet betalen uit uw eigen risico (totdat u uw eigen risico helemaal verbruikt hebt). Het kan ook zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen. Uw zorgverzekeraar kan u vertellen of en hoeveel u zelf moet betalen. Kijk voor meer informatie over de kosten van dit onderzoek bij tarieven.

Privacy

Uw en onze rechten en plichten staan in onze privacyregeling. Deze regeling is gebaseerd op de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Meer informatie over onze privacyregeling vindt u bij privacy.

Vragen

Hebt u vragen? U kunt deze altijd stellen aan de echolaborant die u begeleidt bij het onderzoek. U kunt voor meer informatie over dit onderzoek ook bellen met 088 – 23 70 100. Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 17.30 uur.