Echo beenvenen (trombose)

Uw zorgverlener (huisarts, arts of verloskundige) verwijst u voor een beenecho-onderzoek naar Certe. U heeft klachten aan uw been. Met dit onderzoek wordt vastgesteld of uitgesloten of er sprake is van een (diepe veneuze) trombose in uw been of een bloedvatontsteking.

Zoek op locatie + openingstijden
Afspraak maken: 088 – 23 70 120

Locatie en wachttijden

Tijdstip en locatie bepalen we samen met u tijdens het maken van de afspraak. 

Wachttijden

Hoofdlocatie Groningen 1 dagen
Huisbezoek 1 dagen

Afspraak maken

U kunt een afspraak maken via 088 – 23 70 120. Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 17.30 uur. 

U kunt zich tot 24 uur van tevoren afmelden voor het onderzoek. Als u zonder afmelding niet op uw verschijnt, moet u een bedrag betalen. Dit is het wegblijftarief. Het wegblijftarief moet u zelf betalen. U kunt het niet bij uw zorgverzekeraar declareren.

Het onderzoek

  1. Onze echolaborant legt u tijdens het onderzoek uit wat er gaat gebeuren en vraagt u om uw legitimatie.

  2. Tijdens het onderzoek ligt u met ontblote benen op de onderzoekstafel. 

  3. De echolaborant brengt gel op uw benen aan, waarna de medewerker de kop van het echoapparaat over uw benen beweegt. Soms moet hierbij lichte druk worden uitgeoefend. 

  4. De nadruk van het onderzoek ligt vooral op de lies en de knieholte. 

Meenemen

Neem het aanvraagformulier van uw zorgverlener en een geldig identificatiebewijs mee naar de afspraak. Wij raden u aan iemand mee te nemen die u kan begeleiden.

Voorbereiden

Vraag een begeleider mee naar het onderzoek of regel vervoer van en naar het onderzoek bij Certe. Hebt u een diepe veneuze trombose, dan mag u uw been zo min mogelijk belasten. We raden autorijden, fietsen en lopen dan ook af. 

Uitslag

Het onderzoek wordt beoordeeld door een radioloog. Hebt u een diepe veneuze trombose, dan geeft Certe de uitslag dezelfde dag telefonisch door aan uw zorgverlener. De zorgverlener bepaalt de vervolgstappen. U kunt de uitslag na 2 werkdagen opvragen bij uw zorgverlener.

Kosten

Het verschilt per onderzoek of uw zorgverzekeraar de kosten aan u vergoedt, of dat u de kosten zelf moet betalen uit uw eigen risico (totdat u uw eigen risico helemaal verbruikt hebt). Het kan ook zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen. Uw zorgverzekeraar kan u vertellen of en hoeveel u zelf moet betalen. Kijk voor meer informatie over de kosten van dit onderzoek bij tarieven.

Privacy

Uw en onze rechten en plichten staan in onze privacyregeling. Deze regeling is gebaseerd op de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Meer informatie over onze privacyregeling vindt u bij privacy.

Andere vragen

Hebt u vragen? U kunt deze altijd stellen aan de echolaborant die u begeleidt bij het onderzoek. U kunt voor meer informatie over dit onderzoek ook bellen met 088 – 23 70 130. Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 16.30 uur. U kunt ook een e-mail sturen.