Echo nieren en blaas

Uw zorgverlener (huisarts en specialist) verwijst u voor een echo-onderzoek naar Certe. Dit echo-onderzoek geeft uw zorgverlener meer informatie over de structuur en vorm van uw nieren en/of blaas. Deze informatie helpt uw zorgverlener een verklaring te vinden voor uw klachten.

Zoek op locatie + openingstijden
Voor dit onderzoek heeft u een afspraak nodig: 088 – 23 70 120

Locaties en wachttijden

Tijdstip en locatie bepalen we samen met u tijdens het maken van de afspraak. 

Wachttijden

Hoofdlocatie Groningen 2 dagen
Huisbezoek 3 dagen

Afspraak maken

U kunt een afspraak maken via 088 – 23 70 120. Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 17.30 uur.

U kunt zich tot 24 uur van tevoren afmelden voor het onderzoek. Als u zonder afmelding niet op uw afspraak verschijnt, moet u een bedrag betalen. Dit is het wegblijftarief. Het wegblijftarief moet u zelf betalen. U kunt het niet bij uw zorgverzekeraar declareren.

Het onderzoek

  1. De echolaborant legt u voor het onderzoek uit wat er gaat gebeuren en vraagt u om uw legitimatie. Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

  2. U ligt met uw buik ontbloot op de onderzoekstafel. De functielaborant brengt gel op uw buik aan, waarna de medewerker met het echoapparaat over uw buik beweegt. Soms moet hierbij lichte druk worden uitgeoefend.

  3. Met behulp van geluidsgolven worden vervolgens uw organen in beeld gebracht. Deze golven zijn onschadelijk en pijnloos.

Voorbereiding

Om dit onderzoek goed te kunnen uitvoeren, moet u een volle blaas hebben. Drink daarom anderhalf uur voor het onderzoek 1 liter vocht. U kunt water en/of thee drinken maar absoluut geen koolzuurhoudende dranken! U mag vervolgens tot het onderzoek niet plassen.

U hoeft voor dit onderzoek niet nuchter te zijn, u kunt dus gewoon eten.

Uitslag

Een radioloog beoordeelt uw onderzoek. U kunt de uitslag na 2 werkdagen opvragen bij uw zorgverlener. De zorgverlener bepaalt de vervolgstappen.

Meenemen

Neem het aanvraagformulier van uw zorgverlener en een geldig identificatiebewijs mee naar de afspraak.

Kosten

Het verschilt per onderzoek of uw zorgverzekeraar de kosten aan u vergoedt, of dat u de kosten zelf moet betalen uit uw eigen risico (totdat u uw eigen risico helemaal verbruikt hebt). Het kan ook zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen. Uw zorgverzekeraar kan u vertellen of en hoeveel u zelf moet betalen.

Kijk voor meer informatie over de kosten van dit onderzoek bij tarieven.

Privacy

Uw en onze rechten en plichten staan in onze privacyregeling. Deze regeling is gebaseerd op de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Meer informatie over onze privacyregeling vindt u bij privacy.

Andere vragen

Hebt u vragen? U kunt deze altijd stellen aan de echolaborant die u begeleidt bij het onderzoek. U kunt voor meer informatie over dit onderzoek ook bellen met 088 – 23 70 100. Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 17.30 uur.