Lifelines-onderzoek

Voor het verzamelen van data en lichaamsmaterialen tijdens de derde onderzoeksronde werkt Lifelines samen met Certe.

 

Zoek Lifelines-locaties
Deelnemers worden uitgenodigd voor het onderzoek

Lifelines

In 2006 is Lifelines samen met 167.000 deelnemers gestart om onderzoek naar gezonder oud worden mogelijk te maken. Want hoe meer wetenschappelijk onderzoek gedaan wordt, hoe meer inzicht er verkregen kan worden in hoe we gezonder oud kunnen worden. Zo wordt er bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de effecten van (mee)roken en/of overgewicht en het ontstaan van bepaalde ziekten. Ook wordt de data gebruikt voor het vroegtijdig signaleren van ziekten of risicofactoren, het bepalen van ziekten en het ontstaan of de ontwikkeling van ziektes.

Elke 5 jaar verzamelt de biobank van vrijwillige deelnemers allerlei gegevens die beschikbaar worden gesteld aan wetenschappelijk onderzoek. Certe werkt samen met Lifelines en draagt zorg voor het verzamelen van data en lichaamsmaterialen tijdens de derde onderzoeksronde. Deze ronde loopt van 2019 tot en met 2023.

Het Lifelines-onderzoek

Bij de onderzoeksrondes verzamelt Lifelines:

  • informatie via vragenlijsten over leefstijl, ziekten, stress, etc.;
  • lichaamsmaterialen waaronder urine, haar en bloed;
  • gegevens via metingen waaronder hartfilmpjes en bloeddruk.

Certe is verantwoordelijk voor de metingen en het verzamelen van data en lichaamsmaterialen tijdens derde onderzoeksronde 

Aanmelden

U kunt zich niet meer aanmelden voor Lifelines. De groep waarmee Lifelines gestart is van ruim 167.000 deelnemers is een vaste onderzoeksgroep die 30 jaar wordt gevolgd.

Wanneer worden deelnemers opgeroepen?

Deelnemers worden verspreid over 5 jaar uitgenodigd. We starten in oktober 2019 in Groningen, snel daarna volgt de locatie Heerenveen. Voor alle informatie over uw deelname aan Lifelines verwijzen we u door naar de website van Lifelines.

Privacy

De bescherming van persoons- en medische gegevens van deelnemers en patiënten is zowel voor Lifelines als voor Certe van groot belang. Daarom zijn de werkprocessen van Lifelines en Certe gescheiden en blijven uw gegevens binnen de ICT-systemen van Lifelines. Voor meer informatie over uw privacy kunt u lezen in de privacyverklaring van Certe en die van Lifelines.

Overige vragen

Voor overige vragen verwijzen wij u naar de website van Lifelines.