Flow-volume Curve (zonder reversibiliteit)

Uw zorgverlener (huisarts, specialist of verloskundige) verwijst u naar Certe voor een Flow-volume Curve-onderzoek zonder reversibiliteit. Bij dit onderzoek kijken wij naar de inhoud en kracht van uw longen. Deze informatie helpt uw zorgverlener een verklaring te vinden voor uw klachten.

Zoek op locatie + openingstijden
Voor dit onderzoek heeft u een afspraak nodig 088 – 23 70 120

Locatie plus wachttijden

Tijdstip en locatie bepalen we samen met u tijdens het maken van de afspraak. Via bovenstaande roze knop vindt u de locaties waarop we dit onderzoek uitvoeren.

Wachttijden

Hoofdlocatie Groningen 3 dagen
Spreekuren in de regio 5 dagen

Afspraak maken

U kunt een afspraak maken via 088 – 23 70 120. Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 17.30 uur.

U kunt zich tot 24 uur van tevoren afmelden voor het onderzoek. Als u zonder afmelding niet op uw afspraak verschijnt, moet u een bedrag betalen. Dit is het wegblijftarief. Het wegblijftarief moet u zelf betalen. U kunt het niet bij uw zorgverzekeraar declareren.

Het onderzoek

  1. De functielaborant legt u voor het onderzoek uit wat er gaat gebeuren en vraagt u om uw legitimatie. Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

  2. Tijdens het onderzoek krijgt u een mondstukje in uw mond. Ook krijgt u een knijper op uw neus om te voorkomen dat er lucht via de neus ontsnapt.

  3. De functielaborant vraagt u zo diep mogelijk in te ademen en vervolgens zo krachtig mogelijk helemaal uit te blazen. Voor een betrouwbaar resultaat herhalen we deze metingen een aantal keren.

Meenemen

Neem het volgende mee:

  • het aanvraagformulier;
  • een geldig legitimatiebewijs;
  • uw longmedicijnen.

Voorbereiding

Het is van belang voor het controlebezoek dat u uw longmedicijnen doorgebruikt.

Kosten

Het verschilt per onderzoek of uw zorgverzekeraar de kosten aan u vergoedt, of dat u de kosten zelf moet betalen uit uw eigen risico (totdat u uw eigen risico helemaal verbruikt hebt). Het kan ook zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen. Uw zorgverzekeraar kan u vertellen of en hoeveel u zelf moet betalen. Kijk voor meer informatie over de kosten van dit onderzoek bij tarieven.

Privacy

Uw en onze rechten en plichten staan in onze privacyregeling. Deze regeling is gebaseerd op de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Meer informatie over onze privacyregeling vindt u bij privacy.

Andere vragen

Hebt u vragen? U kunt deze altijd stellen aan de functielaborant die het onderzoek uitvoert.U kunt voor meer informatie ook bellen met 088 – 23 70 100. Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 16.30 uur.