Formele klacht indienen

Hebt u een klacht over onze dienstverlening? Bespreek de klacht meteen met de medewerker in kwestie. Door uw onvrede kenbaar te maken, stelt u hen in staat direct een oplossing te zoeken of eventuele misverstanden recht te zetten. Meestal leidt dit tot de gewenste oplossing.

Wilt u liever niet zelf in gesprek met de betrokken medewerker(s) of bent u niet tevreden over het resultaat van dit gesprek? Dan kunt u contact opnemen met de Klachtenfunctionaris van Certe.

Klachtenfunctionaris helpt u verder

De klachtenfunctionaris kan u helpen om een klacht in te dienen en om de meest geschikte weg te vinden voor de behandeling van uw klacht. Bovendien kan de klachtenfunctionaris bemiddelen als een klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost.

De klachtenfunctionaris:

  • werkt onpartijdig
  • heeft een geheimhoudingsplicht
  • onderneemt geen stappen zonder uw toestemming

Zo weet u zeker dat uw klacht bij de klachtenfunctionaris in vertrouwde handen is.

Contact

U kunt een brief sturen naar:

Certe
T.a.v. klachtenfunctionaris
Postbus 909
9700 AX Groningen

Klacht indienen

Wilt u zonder de ondersteuning van onze klachtenfunctionaris een klacht indienen? U kunt uw klacht online indienen.

Wilt u weten hoe de afhandeling van de klacht verloopt? Raadpleeg dan de klachtenprocedure.