Organisatie

De manier waarop Certe haar werk organiseert, beheert en bewaakt, zegt veel over waar de organisatie voor staat: zekerheid.

Certe heeft een structuur, processen en beleid ontwikkeld, die haar missie weerspiegelen en beschermen. Certe werkt volgens de richtlijnen van de zorgsector, deze zijn vastgelegd in de Zorgbrede Governance Code.

Voor een goede service en dienstverlening zijn professioneel bestuur en toezicht van groot belang. Hieronder vindt u in hoofdlijnen de governance van Certe.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de Raad van Bestuur. De taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en werkzaamheden zijn vastgelegd in statuten.

Leden van de Raad van Toezicht:

  • dr. M.A. Dutrée (voorzitter)
  • dr. R.J. Roorda MBA
  • drs.ir. J.C. Lens
  • F. Kuik
  • dr. R.F. Dijkstra

Raad van Bestuur

drs. J.H.R (Harjan) van Dam MSc is bestuurder van Certe en draagt daarmee de eindverantwoordelijkheid voor Certe. Hiervoor legt hij verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

De bestuurder wordt in de dagelijkse leiding ondersteund door:

  • J. (Jacob) Dijkstra (directeur Waarde en directeur Izore, HAL Friesland )
  • B.J.H (Bianca) Reekers (directeur Bedrijfsvoering)
  • C. (Chris) Kroese (directeur Informatievoorziening)

Medische eindverantwoordelijkheid

Naast de bedrijfsmatige aansturing is de medische eindverantwoordelijkheid belegd. Hiermee borgt Certe optimale diagnostische zorg voor patiënten in nauwe samenwerking met hun zorgverleners.

Deze eindverantwoordelijken beoefenen daarnaast  actief hun beroep als arts-microbioloog, doseerarts/internist of klinisch chemicus uit:

Contact

Wilt u in contact komen met een van bovengenoemde leden? Stuur een mail naar directiesecretariaat@certe.nl.

Verbeteren

Om diagnostische processen te optimaliseren, werkt Certe volgens de LEAN-principes. Hierbij is de patiënt altijd het uitgangspunt. Ook richt Certe zich op het creëren van waarde en het tegengaan van verspilling. Hierdoor verbetert uiteindelijk de kwaliteit, dalen de kosten en neemt de klanttevredenheid en betrokkenheid van medewerkers toe.

Verantwoording

Certe legt op verschillende momenten (formele) verantwoording af. Dit doen wij door middel van ons jaarbericht en externe audits voor accreditatie. Maar wij geloven ook in verbetering door feedback door onze klanten. Denk hierbij aan patiëntparticipatie, tevredenheidsonderzoeken en goede procedures.

Stichtingen

Stichting Certe Medische Diagnostiek en Advies is bestuurder van de volgende stichtingen:

  • Stichting Izore, Centrum Infectieziekten Friesland
  • Stichting Regionaal Huisartsen Laboratorium Friesland

alsmede 100% aandeelhouder van BioAnalysis B.V.

Certe streeft niet naar winstmaximalisatie. Positieve resultaten worden aangewend voor innovatie en versterking van de organisatie.