Vraag en antwoord delen van gegevens

Hieronder vindt u extra informatie over het delen van uitslagen met uw behandeld specialist(en) in het ziekenhuis.

Wij zijn door uw huisarts, medisch specialist of een andere zorgverlener verzocht om analyses uit te voeren op uw lichaamseigen materiaal (bloed, sputum, urine, ontlasting etc.). De resultaten rapporteren wij aan uw behandelend arts of artsen.

Wij streven er naar dat de door ons uitgevoerde diagnostiek leidt tot betere gezondheidszorg. Dat betekent dat de gegevens in zowel de eerste lijn (uw huisarts) als de tweede lijn (ziekenhuis) geraadpleegd kunnen worden door uw behandelend arts(en). Dat voorkomt dat er onnodig of dubbel onderzoek wordt aangevraagd, maar ook dat u onnodig belast wordt met onderzoek en eventuele kosten. Dit betekent concreet dat resultaten van onderzoek aangevraagd door uw huisarts, ook verstuurd worden naar het ziekenhuis waar u eventueel onder behandeling bent. De belangrijkste informatie hierover hebben wij voor u op een rij gezet.

Hoe gaat het gegevens delen in zijn werk?

Wij leggen het u uit aan de hand van een fictief voorbeeld:

Johan bezoekt zijn huisarts aangezien hij al maanden last heeft van vermoeidheidsklachten. Daarnaast heeft hij last van buikpijn en is de laatste maand enkele kilo's afgevallen. De huisarts gaat uitvoerig het gesprek aan en wil bloedonderzoek laten doen om een diagnose te kunnen stellen. Voor de zekerheid wordt ook zijn ontlasting onderzocht. Na een bezoek aan een Certe-prikpost en het inleveren van zijn ontlasting wordt de diagnose gesteld en de uitslag vanuit het beveiligde systeem van Certe (een LIS) via een beveiligde verbinding naar het beveiligde systeem van de huisarts gestuurd (een HIS).

De uitslag is van dien aard dat de Huisarts Johan zo snel mogelijk naar het ziekenhuis stuurt. Johan wordt opgenomen. Het ziekenhuis geeft via hun eigen systeem een ZIS) de opname van Johan door aan Certe, aangezien zij ook hier diagnostiek uitvoert. Certe krijgt dus wederom het verzoek om bloed af te nemen bij Johan en te analyseren en het ontlasting-onderzoek uit te voeren… Terwijl deze informatie al beschikbaar is. Er gaat nu kostbare tijd verloren, worden dubbele kosten gemaakt en Johan moet weer een extra (dubbel!) onderzoek ondergaan. Daarom is er gekozen voor een betere oplossing.

Als het Certe-systeem Johan zijn opname herkent, dan krijgt de specialist die Johan behandelt de beschikking over de laboratoriumgegevens. Dit gaat via een veilige verbinding.  De specialist kan direct verder met de diagnostiek en de behandeling van Johan starten, zonder te hoeven wachten op nieuwe onderzoek en de uitslagen.  Dat is sneller, goedkoper en prettiger voor Johan.

Is dit veilig?

Ja, het uitwisselen van Johan zijn gegevens gaat via veilige verbindingen. En ook in het ziekenhuis zijn technische maatregelen en strenge procedures van kracht die de privacy van Johan waarborgen. Het gaat om een kluis waarvan alleen geautoriseerde zorgverleners (alleen die Johan behandelen) een sleutel hebben. Daar komt uiteraard nog bij dat elke arts gehouden is aan zijn of haar medisch beroepsgeheim.

Waarom deelt Certe mijn gegevens met specialisten?

Certe is er van overtuigd dat inzage geven in laboratoriumuitslagen ten goede komt aan uw zorg. Uw arts kan dan (snel) eerder de diagnose stellen en de juiste behandeling starten. In acute situaties, waar elke seconde telt, kan dit bijvoorbeeld van levensbelang zijn.

Ook wil Certe hiermee onnodige dubbele diagnostiek terugdringen. Dit betekent dat u bijvoorbeeld niet meerdere malen bloed moet laten afnemen, of andere dubbele onderzoeken moet ondergaan. Dit voorkomt onnodige belasting van u als patiënt, maar zo worden ook extra kosten voorkomen.

Het delen van deze laboratoriumgegevens naar een specialist waarmee u een directe behandelrelatie heeft is in onze ogen dan ook vanzelfsprekend.

Mag Certe zonder mijn toestemming gegevens delen?

De wijze waarop Certe gegevens uitwisselt, is weloverwogen en in nauwe samenwerking met diverse zorgpartners in Noord-Nederland tot stand gekomen.

Gebaseerd op extern juridisch advies en de nauwe samenwerking met onze zorgpartners in de regio zien wij deze werkwijze als verantwoord en veilig, waarmee we recht doen aan doelmatige zorg én aan de privacy van patiënten. Deze werkwijze wordt momenteel getoetst door de Autoriteit Persoonsgegevens.

U kunt natuurlijk zelf beslissen of u wilt dat uw laboratoriumuitslagen worden gedeeld. Wilt u liever niet dat uw laboratoriumuitslagen worden gedeeld met specialisten die de behandeling van uw huisarts voortzetten of overnemen? Dan kunt u dat aan uw behandelaar (huisarts/specialist) of aan ons kenbaar maken. Dat kan schriftelijk (voor gegevens zie contact) of via het webformulier.

Deelt Certe mijn uitslagen met andere partijen?

Certe voert diagnostiek uit voor onder andere huisartsen en ziekenhuizen. De aanvrager krijgt uiteraard de uitslag van de aanvragen terug van Certe. Certe deelt, naast deze uitwisseling, ook de uitslagen die aangevraagd zijn door de eerste lijn (huisartsen) met de tweede lijn (ziekenhuizen).

Certe rapporteert uitsluitend uw uitslagen naar een ziekenhuis waar u een behandelrelatie heeft, bent naar doorverwezen.

Daarnaast zijn wij wettelijk verplicht om gegevens over een vastgesteld aantal infectieziekten te delen met de GGD, dit in het kader van de Wet Infectieziekten bestrijding.

Welke gegevens stuurt Certe door?

Certe stuurt alleen de bij Certe bekende laboratoriumuitslagen met een historie van maximaal 1 jaar beveiligd door naar uw specialist. Het ziekenhuis draagt zorg voor dat alleen personen die bij uw behandeling betrokken zijn toegang hebben tot uw gegevens. Dit wordt digitaal bijgehouden zodat achteraf altijd beoordeeld kan worden welke zorgverleners uw gegevens bekeken hebben.

Hoe zijn de gegevens beveiligd?

Zowel Certe als uw huisarts en ziekenhuisspecialist werken met beveiligde systemen, ook de verbindingen tussen deze systemen zijn beveiligd. Zowel Certe als uw huisarts en ziekenhuis hebben daarnaast verregaande maatregelen en procedures om uw gegevens te beveiligen.

Het ziekenhuis draagt daarnaast zorg voor dat alleen personen die bij uw behandeling betrokken zijn toegang hebben tot uw gegevens. Dit wordt digitaal bijgehouden zodat achteraf altijd beoordeeld kan worden welke zorgverleners uw gegevens bekeken hebben.

Wie heeft toegang tot mijn gegevens?

Het ziekenhuis draagt zorg voor dat alleen personen die bij uw behandeling betrokken zijn toegang hebben tot uw gegevens. Dit wordt digitaal bijgehouden zodat achteraf altijd beoordeeld kan worden welke zorgverleners uw gegevens bekeken hebben.

Mag ik mijn eigen gegevens raadplegen of opvragen?

Ja, u mag uw gegevens opvragen. U kunt dit aanvragen via 088 - 23 70 100. U kunt uw dossier vervolgens ophalen wanneer u zich kunt legitimeren met uw ID of paspoort.

Er worden geen uitslagen verstrekt:

  • wanneer u zich niet kunt legitimeren;
  • aan uw vertegenwoordigers;

Wanneer u vertegenwoordigd wordt (door ouders, partner, voogd, curator) of niet in staat bent u zich te legitimeren, verstrekken wij deze gegevens alleen aan uw huisarts. Uw huisarts kan vervolgens besluiten om de gegevens vrij te geven aan de persoon die u vertegenwoordigt.

Ik wil niet dat Certe mijn gegevens deelt

U kunt natuurlijk zelf beslissen of u wilt dat uw laboratoriumuitslagen worden gedeeld. Wilt u liever niet dat uw laboratoriumuitslagen worden gedeeld met specialisten die de behandeling van uw huisarts voortzetten of overnemen? Dan kunt u dat aan uw behandelaar (huisarts/specialist) of aan ons kenbaar maken. Dat kan schriftelijk (voor gegevens zie contact) of via het webformulier.

Staat uw vraag hier niet bij?

Staat uw vraag hier niet bij? U kunt contact met ons zoeken via 088 - 23 70 120 of via het contactformulier.