Uw rechten

Een belangrijk item in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is dat u controle moet kunnen uitoefenen op de gegevens die Certe van u heeft. U kunt deze controle uitoefenen door de volgende rechten:

Recht om in te zien

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft u meer zeggenschap over uw persoonsgegevens. U heeft dan ook het recht om Certe te vragen welke gegevens wij van u hebben, (Recht van inzage, artikel 15 van de AVG)

Zo kunt u uw dossier met uitslagen opvragen  en ons vragen welke gegevens Certe van u vastlegt. Wilt u gebruik maken van dit recht dan kunt u contact opnemen met Certe via het algemene nummer: 088 – 23 70 100.

Recht om te wijzigen

Zijn uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig? Dan kunt u uw gegevens bij Certe laten wijzigen of laten aanvullen (Recht op rectificatie, artikel 16 AVG).

Wilt u gebruik maken van dit recht dan kunt u contact opnemen met Certe via het algemene nummer: 088 – 23 70 100.

Recht om vergeten te worden

In een aantal gevallen kunt u ons verzoeken om een aantal persoonsgegevens te laten wissen (recht op vergetelheid, artikel 17 AVG). Wij toetsen uw verzoek aan zowel de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) als de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

In principe krijgt u binnen 1 maand een reactie, tenzij uw verzoek complex is of om andere redenen. Wanneer een reactie binnen een maand niet lukt, informeren wij u tijdig.

Recht om gegevens over te dragen

U heeft het recht om de persoonsgegevens te ontvangen zodat u deze kunt overdragen naar een andere organisatie (Recht van dataportabiliteit, artikel 20 AVG).

Wilt u gebruik maken van dit recht dan kunt u contact opnemen met Certe via het algemene nummer: 088 – 23 70 100.

Recht op informatie

Certe wil u duidelijk informeren over wat wij met uw persoonsgegevens doen, daarom hebben wij een privacyverklaring (pdf) opgesteld.