De NZa-tarieven

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt ieder jaar de tarieven (prijzen) vast van medische behandelingen en laboratoriumonderzoek. Dit zijn echter zogenaamde maximum tarieven: de zorgverlener of laboratorium mag aan de zorgverzekeraar geen prijzen in rekening brengen die hoger zijn dan deze NZA-tarieven.

NZA-tarieven

U vindt de maximale tarieven in:

Let op

Er worden naast de maximale tarieven ook orderkosten berekend. In deze orderkosten (standaard € 11,25) zijn de kosten verwerkt van de eventuele bloedafname inclusief de benodigde materialen en  de administratieve verwerking en het versturen van de resultaten naar de aanvrager.

  • Bloedafname bij locatie Damsterdiep/ziekenhuislocatie: €11,67
  • Bloedafname op spreekuurlocatie in de regio: €15,49
  • Bloedafname door de huisarts zelf of een derde: €6,09 
  • Bloedafname aan huis: (Trombosedienst) €22,18
  • Bloedafname aan huis (Huisartsenlaboratorium) €29,96
  • Bacteriekweken: €15,49