De NZa-tarieven

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt ieder jaar de tarieven (prijzen) vast van medische behandelingen en laboratoriumonderzoek. Dit zijn echter zogenaamde maximum tarieven: de zorgverlener of laboratorium mag aan de zorgverzekeraar geen prijzen in rekening brengen die hoger zijn dan deze NZA-tarieven.

NZA-tarieven

U vindt de maximale tarieven in:

* Drukfouten voorbehouden!

Let op

Er worden naast de maximale tarieven ook orderkosten berekend. In deze orderkosten (standaard € 11,67) zijn de kosten verwerkt van de eventuele bloedafname inclusief de benodigde materialen en  de administratieve verwerking en het versturen van de resultaten naar de aanvrager.

  • Bloedafname bij locatie Damsterdiep/ziekenhuislocatie: €11,67
  • Bloedafname op spreekuurlocatie in de regio: €15,49
  • Bloedafname door de huisarts zelf of een derde: €6,09 
  • Bloedafname aan huis: (Trombosedienst) €22,18
  • Bloedafname aan huis (Huisartsenlaboratorium) €29,96
  • Bacteriekweken: €15,49

Vervolgonderzoek
Vooraf is niet altijd precies vast te stellen wat uiteindelijk het onderzoek gaat kosten. Bij sommige laboratorium testen zijn bepaalde uitkomsten aanleiding om het bloed of de kweek verder te onderzoeken. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer er bacteriën zijn gevonden in uw urine en wij moeten vaststellen welke dat zijn. Ook uw specialist of huisarts kan om extra onderzoeken verzoeken na ontvangst van de eerste uitslag.