Hoe zijn de kosten van mijn onderzoek opgebouwd?

Certe voert onderzoeken uit in opdracht van uw zorgverlener, de kosten van deze onderzoeken worden landelijk bepaald en gaan veelal van uw eigen risico af. We leggen u hier verder uit hoe de kosten worden bepaald én betaald.  Heeft u concrete vragen? Dan kun u ook de veel gestelde vragen raadplegen.

Landelijk vastgestelde tarieven bepalen de kosten

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt ieder jaar de tarieven (prijzen) vast van medische behandelingen en laboratoriumonderzoek. Dit zijn echter zogenaamde maximum tarieven: de zorgverlener of laboratorium mag aan de zorgverzekeraar geen prijzen in rekening brengen die hoger zijn dan deze NZA-tarieven.

Certe doet laboratoriumonderzoek voor zowel huisartsen als ziekenhuizen. Ieder jaar voert Certe gesprekken met zorgverzekeraars en ziekenhuizen; deze partijen stellen in deze gesprekken onderling tarieven af: bij een aantal onderzoeken zijn hierbij kortingen afgesproken op het maximum NZA-tarief.

De opbouw van de kosten van elk onderzoek

De kosten van het onderzoek zijn opgebouwd uit de orderkosten plus de kosten van de aangevraagde onderzoeken. In de orderkosten zijn de kosten verwerkt van eventuele bloedafname inclusief benodigde materialen en administratieve verwerking en het versturen van de resultaten naar de aanvrager.

Standaard orderkosten per aanvraag

Bij bloedafname op locatie Damsterdiep in Groningen

€ 11,67

Bij bloedafname op één van de Certe-ziekenhuislocaties *

€ 11,67

  • Bij bloedafname op een Certe spreekuurlocatie in de regio**

€ 15,94

  • Bij bloedafname door de huisarts zelf of een andere zorgverlener:

€ 6,06

  • Bij bloedafname aan huis door de Trombosedienst

€ 22,18

  • Bij bloedafname aan huis door een medewerker van Certe

€ 29,96

Bij inleveren urine, faeces of ander lichaamsmateriaal

€ 15.49

Kosten van de aangevraagde onderzoeken
Naast de orderkosten betaalt u de kosten van de onderzoeken in het laboratorium. U vindt deze terug in de tarievenlijst. Staat het onderzoek dat u zoekt niet in de lijst, neemt u dan telefonisch contact met ons op via 088 - 23 70 100.

Let op: in de lijst staan de 'maximale tarieven'. Met diverse zorgverzekeraars hebben wij afspraken voor lagere tarieven voor verschillende onderzoeken . Het kan dus zijn dat u minder betaalt dan in de lijst vermeld staat. Uw zorgverzekeraar kan u meer vertellen over de exacte kosten van het onderzoek.

Vervolgonderzoek
Vooraf is niet altijd precies vast te stellen wat uiteindelijk het onderzoek gaat kosten. Bij sommige laboratorium testen zijn bepaalde uitkomsten aanleiding om het bloed of de kweek verder te onderzoeken. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer er bacteriën zijn gevonden in uw urine en wij moeten vaststellen welke dat zijn. Ook uw specialist of huisarts kan om extra onderzoeken verzoeken na ontvangst van de eerste uitslag.

Wie betaalt de kosten van mijn onderzoek?

Let op: Laboratoriumonderzoek valt bijna altijd onder het eigen risico. De zorgverzekeraar brengt deze wettelijk verplichte eigen bijdrage bij u in rekening tot een maximum (als u voor dat kalenderjaar nog niet door andere zorgkosten uw eigen risico hebt verbruikt). Voor vragen hierover verwijzen wij u naar uw zorgverzekeraar.

Uw huisarts of verloskundige vraagt een onderzoek aan
Wordt het laboratoriumonderzoek door uw huisarts of verloskundige aangevraagd, dan stuurt Certe de factuur naar uw zorgverzekeraar. Het verschilt per onderzoek of uw zorgverzekeraar de kosten aan u vergoedt, of dat u de kosten zelf moet betalen uit uw eigen risico (totdat u uw eigen risico helemaal verbruikt hebt). Het kan ook zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen. Uw zorgverzekeraar kan u vertellen of en hoeveel u zelf moet betalen.

U bent onder behandeling bij een homeopaat, psychiater, of een andere zelfstandige zorgverlener
Wordt het laboratoriumonderzoek door een van bovengenoemde specialisten aangevraagd, dan stuurt Certe de factuur naar u of de desbetreffende specialist, afhankelijk van de gemaakte afspraken. Het verschilt per onderzoek of uw zorgverzekeraar de kosten aan u vergoedt, of dat u de kosten zelf moet betalen uit uw eigen risico (totdat u uw eigen risico helemaal verbruikt hebt). Het kan ook zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen. Uw zorgverzekeraar kan u vertellen of en hoeveel u zelf moet betalen.

U bent onder behandeling in het ziekenhuis
Bent u onder behandeling in het ziekenhuis, dan betaalt het ziekenhuis de rekening en neemt het de kosten van laboratoriumonderzoek op in de ziekenhuisrekening. Voor vragen hierover verwijzen wij u naar het ziekenhuis waar u onder behandeling bent of uw zorgverzekeraar. 

U bent onder behandeling in een zorginstelling
Bent u onder behandeling in een zorginstelling met indicatie, dan betaalt de zorginstelling de rekening en neemt het de kosten van laboratoriumonderzoek op in de rekening. Voor vragen hierover verwijzen wij u naar de zorginstellingen waar u onder behandeling bent of uw zorgverzekeraar. 

Eigen risico

Laboratoriumonderzoek valt bijna altijd onder het eigen risico. De zorgverzekeraar brengt deze wettelijk verplichte eigen bijdrage bij u in rekening tot een maximum (als u voor dat kalenderjaar nog niet door andere zorgkosten uw eigen risico hebt verbruikt). Voor vragen hierover verwijzen wij u naar uw zorgverzekeraar.

Exacte kosten van onderzoek soms moeilijk te voorspellen

De exacte kosten zijn van tevoren soms niet te bepalen. Dat kan meerdere oorzaken hebben: 

Maximale tarieven

In de tarievenwijzer staan de 'maximale tarieven', maar dit betekent niet dat u deze betaalt. Met diverse zorgverzekeraars hebben wij afspraken voor lagere tarieven voor verschillende onderzoeken.

Extra aanvragen

Soms vraagt uw huisarts een extra onderzoek aan.

Het onderzoek vereist extra testen

Het soort onderzoek vereist soms extra testen, met name bij microbiologische onderzoeken. Een kweek waarin niets groeit kost bijvoorbeeld minder dan een kweek waarin wij een of meer bacteriën aantreffen waarvoor wij moeten vaststellen welke bacteriën dat zijn, en voor welke antibiotica zij gevoelig zijn.

Ook wijken wij weleens af van wat een arts precies aanvraagt, bij voorbeeld als wij denken dat er ander of aanvullend onderzoek nodig is om de vraagstelling goed te beantwoorden. Ten slotte komt het voor dat wij geen onderzoek verrichten, in die gevallen meestal op basis van eerder verrichte analyses.