Let op:

In de zomermaanden zijn er aangepaste openingstijden bij een aantal spreekuren. Zie voor meer info de locatiezoeker of nieuws

Veelgestelde vragen rond tarieven

Wie betaalt mijn onderzoek en meer antwoorden op concrete vragen rond kosten van onze onderzoeken.

De tarieven

Wie bepaalt de kosten van het laboratoriumonderzoek?

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt ieder jaar de tarieven (prijzen) vast van medische behandelingen en laboratoriumonderzoek. Dit zijn maximum tarieven: Certe mag aan de zorgverzekeraar geen prijzen in rekening brengen die hoger zijn dan deze NZa-tarieven.

Het kan wel voorkomen dat uw kosten lager zijn dan u in dit overzicht ziet. Certe maakt jaarlijks afspraken met verzekeraars en ziekenhuizen. Onderling stemmen we de prijzen vast, eventueel met korting.

Wie betaalt de kosten van mijn onderzoek?

Let op: Laboratoriumonderzoek valt bijna altijd onder het eigen risico. De zorgverzekeraar brengt deze wettelijk verplichte eigen bijdrage bij u in rekening tot een maximum (als u voor dat kalenderjaar nog niet door andere zorgkosten uw eigen risico hebt verbruikt). Voor vragen hierover verwijzen wij u naar uw zorgverzekeraar.

Uw huisarts of verloskundige vraagt een onderzoek aan
Wordt het laboratoriumonderzoek door uw huisarts of verloskundige aangevraagd, dan stuurt Certe de factuur naar uw zorgverzekeraar. Het verschilt per onderzoek of uw zorgverzekeraar de kosten aan u vergoedt, of dat u de kosten zelf moet betalen uit uw eigen risico (totdat u uw eigen risico helemaal verbruikt hebt). Het kan ook zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen. Uw zorgverzekeraar kan u vertellen of en hoeveel u zelf moet betalen.

U bent onder behandeling bij een homeopaat, psychater, of een andere zelfstandige zorgverlener
Wordt het laboratoriumonderzoek door een van bovengenoemde specialisten aangevraagd, dan stuurt Certe de factuur naar u of de desbetreffende specialist, afhankelijk van de gemaakte afspraken. Het verschilt per onderzoek of uw zorgverzekeraar de kosten aan u vergoedt, of dat u de kosten zelf moet betalen uit uw eigen risico (totdat u uw eigen risico helemaal verbruikt hebt). Het kan ook zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen. Uw zorgverzekeraar kan u vertellen of en hoeveel u zelf moet betalen.

U bent onder behandeling in het ziekenhuis
Bent u onder behandeling in het ziekenhuis, dan betaalt het ziekenhuis de rekening en neemt het de kosten van laboratoriumonderzoek op in de ziekenhuisrekening. Voor vragen hierover verwijzen wij u naar het ziekenhuis waar u onder behandeling bent of uw zorgverzekeraar. 

U bent onder behandeling in een zorginstelling
Bent u onder behandeling in een zorginstelling met indicatie, dan betaalt de zorginstelling de rekening en neemt het de kosten van laboratoriumonderzoek op in de rekening. Voor vragen hierover verwijzen wij u naar de zorginstellingen waar u onder behandeling bent of uw zorgverzekeraar. 

Heeft Certe afspraken met mijn zorgverzekeraar?

Certe heeft afspraken met de volgende verzekeraars

 • Achmea Agis, Zilveren Kruis, FBTO, De Friesland, Avero, ZieZo, ProLife, Kiemer, OZF, Interpolis, Ik!, YouCare 
 • VGZ VGZ, IZA Cura, IZZ, Univé, Bewuzt, De Goudse, National Academic, ZEKUR, UMC 
 • CZ CZ, Just, Delta Lloyd, OHRA 
 • Menzis Menzis, Anderzorg, Azivo, HEMA, PMA 
 • DSW DSW, Stad Holland, inTwente 
 • ONVZ ONVZ, PNO zorg, VvAA 
 • Zorg en Zekerheid Zorg en Zekerheid, AZVZ 
 • ASR De Amersfoortse, Ditzo 
 • ENO Salland, Salland Zorgdirect

Certe heeft geen afspraken* met:

 • BeSured
 • Promovendum

* Dit betekent dat u zelf de gemaakte kosten moet declareren bij uw zorgverzekeraar. U kunt bij uw zorgverzekeraar vragen welke kosten wel of niet worden vergoed.

 


De factuur, het overzicht

Op de factuur staan meerdere tariefcodes met tarieven, maar er is maar één buisje bloed afgenomen of één onderzoek aangevraagd. Hoe kan dat?

Uw huisarts geeft aan welke onderzoeken wij moeten uitvoeren. Uit één buisje bloed verrichten wij meerdere onderzoeken, voor elk onderzoek geldt een tarief. Dat geldt ook bij microbiologisch onderzoek. Voor 1 vraag moeten wij meerdere onderzoeken uitvoeren. Deze onderzoeken ziet u dan meestal meerdere malen terug op uw declaratie of factuur.

Zie ook: Waarom zijn er meer testen gedaan dan mijn huisarts/specialist aangevraagd heeft?

Ik zie in mijn overzicht ordertarief staan, wat is dat?

De kosten van laboratoriumonderzoek zijn opgebouwd uit een ordertarief plus de kosten van de aangevraagde bepalingen of onderzoeken. In het ordertarief zijn de kosten verwerkt van bijvoorbeeld bloedafname inclusief de benodigde materialen en de administratieve verwerking en het versturen van de resultaten naar de aanvrager.

In de orderkosten (standaard € 11,25) zijn de kosten verwerkt van de eventuele bloedafname inclusief de benodigde materialen en  de administratieve verwerking en het versturen van de resultaten naar de aanvrager.

 • Bloedafname bij locatie Damsterdiep/ziekenhuislocatie: €11,67
 • Bloedafname op spreekuurlocatie in de regio: €15,49
 • Bloedafname door de huisarts zelf of een derde: €6,09 
 • Bloedafname aan huis: (Trombosedienst) €22,18
 • Bloedafname aan huis (Huisartsenlaboratorium) €29,96
 • Bacteriekweken: €15,49

 

Waarom zijn de kosten op mijn declaratie/factuur anders dan in de getoonde NZa-tarieven?

De kosten zijn lager

In de getoonde tarieven staan de 'maximale tarieven', maar dit betekent niet dat u deze betaalt. Met diverse zorgverzekeraars hebben wij afspraken voor lagere tarieven voor verschillende onderzoeken . Uw zorgverzekeraar kan u meer vertellen over de exacte kosten van het onderzoek.

De kosten zijn hoger

Bij sommige laboratoriumtesten zijn bepaalde uitkomsten aanleiding om het bloed of de kweek verder te onderzoeken. Dit wordt doortesten genoemd. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer er bacteriën zijn gevonden in uw urine of ontlasting en wij moeten vaststellen welke dat zijn. Welke testen uiteindelijk worden gebruikt, is afhankelijk van de uitkomsten van de eerste test. Daarom is vooraf niet altijd precies vast te stellen wat uiteindelijk het onderzoek gaat kosten.

Ook uw specialist of huisarts kan om extra bepalingen verzoeken.

Waarom zijn er meer testen gedaan dan mijn huisarts/specialist aangevraagd heeft?

Bij sommige laboratoriumtesten zijn bepaalde uitkomsten aanleiding om het bloed of de kweek verder te onderzoeken. Dit wordt doortesten genoemd. Het is bijvoorbeeld moeilijk om voorafgaand aan microbiologisch onderzoek aan te geven wat de kosten zullen zijn. Een kweek waarin niets groeit kost bijvoorbeeld minder dan een kweek waarin wij een of meer bacteriën aantreffen waarvoor wij moeten vaststellen welke bacteriën dat zijn, en voor welke antibiotica zij gevoelig zijn.

Ook wijken wij weleens af van wat een arts precies aanvraagt, bij voorbeeld als wij denken dat er ander of aanvullend onderzoek nodig is om de vraagstelling goed te beantwoorden. Ten slotte komt het voor dat wij geen onderzoek verrichten, in die gevallen meestal op basis van eerder verrichte analyses. Uw specialist of huisarts kan om extra bepalingen verzoeken.

De kosten van mijn ontlastingsonderzoek/soa-onderzoek zijn hoger dan mijn huisarts aangaf, hoe kan dit?

Hoe is een declaratieoverzicht/factuur van onderzoek (van de zorgverzekeraar) opgebouwd?

Certe heeft geen inzicht in de declaratie per verzekeraar, maar in principe vindt u hier per regel elke bepaling die Certe in opdracht van uw huisarts/specialist heeft gedaan. Daarnaast vindt u de orderkosten [link naar orderkosten] die Certe in rekening brengt.

Ziet u meer bepalingen dan op uw aanvraagformulier stonden aangevinkt? Zie 'Waarom zijn er meer testen gedaan dan mijn huisarts/specialist aangevraagd heeft?'

Heeft u vragen over de inhoud en/of uitslag van de onderzoeken dan kunt u contact opnemen met uw huisarts/specialist. Hij of zij is verantwoordelijk voor uw behandeling.

Kan ik een kopie van de factuur van onderzoek of specificatie ontvangen?

Is uw labonderzoek in rekening gebracht bij uw zorgverzekeraar dan kunt u daar een kopie factuur opvragen.

Werkt u bij een instelling of bent u niet verzekerd (particulier) dan kunt u een kopie factuur bij Certe opvragen. U kunt uw verzoek indienen via e-mail.

Wij hebben de volgende informatie nodig om u de juiste factuur te sturen:

 • Factuurnummer
 • Huidige postcode en huisnummer.

Is er geen factuurnummer voor handen dan graag geboortedatum en voorletter(s) en (meisjes-)naam.

Vanwege de privacy wetgeving (Wet AVG) versturen wij uw factuur alleen per post .

Ik heb de factuur gedeclareerd bij de zorgverzekeraar, waarom moet ik Certe nog betalen?’

De zorgverzekeraar betaalt de eventuele vergoeding aan u uit, niet aan Certe . Wij vragen u de factuur voor de vervaltermijn te betalen aan Certe.

Overige vragen

Mijn zorgkosten vallen onder WLZ, waarom heb ik een factuur ontvangen?

Uw zorgverzekeraar wijst uw declaratie af omdat u onder de Wet langdurige zorg (Wlz) valt. Om die reden ontvangt de instelling een factuur.

Ik heb mijn afspraak afgezegd, er is wel een Certe-medewerker aan de deur geweest. Krijg ik nu ook een factuur?

Heeft u uw afspraak afgezegd dan worden er geen kosten in rekening gebracht.