Let op:

In de zomermaanden zijn er aangepaste openingstijden bij een aantal spreekuren. Zie voor meer info de locatiezoeker of nieuws

De kosten van uw onderzoek

Maximale tarieven van laboratoriumonderzoek en functieonderzoeken

Let op: Er worden naast de kosten in de documenten ook orderkosten berekend.

In de orderkosten (standaard € 11,25) zijn de kosten verwerkt van de eventuele bloedafname inclusief de benodigde materialen en  de administratieve verwerking en het versturen van de resultaten naar de aanvrager.

  • Bloedafname bij locatie Damsterdiep/ziekenhuislocatie: €11,67
  • Bloedafname op spreekuurlocatie in de regio: €15,49
  • Bloedafname door de huisarts zelf of een derde: €6,09 
  • Bloedafname aan huis: (Trombosedienst) €22,18
  • Bloedafname aan huis (Huisartsenlaboratorium) €29,96
  • Bacteriekweken: €15,49

De Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) stelt ieder jaar de tarieven (prijzen) vast van medische behandelingen en laboratoriumonderzoek. Dit zijn echter zogenaamde maximum tarieven: de zorgverlener of laboratorium mag aan de zorgverzekeraar geen prijzen in rekening brengen die hoger zijn dan deze NZA-tarieven.

Certe doet laboratoriumonderzoek voor zowel huisartsen als ziekenhuizen. Ieder jaar voert Certe gesprekken met zorgverzekeraars en ziekenhuizen; deze partijen stellen in deze gesprekken onderling tarieven af. Bij een aantal onderzoeken zijn hierbij kortingen afgesproken op het maximum NZA-tarief.

  • Hoe komen de tarieven tot stand?
  • Wie betaalt de kosten van het onderzoek?
  • Wat betekent dit voor mijn eigen risico?
  • Hoe zijn de kosten van mijn rekening opgebouwd?

Deze en andere vragen vindt u bij de veelgestelde vragen!