De kosten van uw onderzoek

Maximale tarieven van laboratoriumonderzoek

Let op: Er worden naast de kosten in de documenten ook orderkosten berekend.

In de orderkosten (standaard € 11,25) zijn de kosten verwerkt van de eventuele bloedafname inclusief de benodigde materialen en  de administratieve verwerking en het versturen van de resultaten naar de aanvrager.

  • Bloedafname bij locatie Damsterdiep/ziekenhuislocatie: €11,25
  • Bloedafname op spreekuurlocatie in de regio: €14,93
  • Bloedafname door de huisarts zelf of een derde: €5,87 
  • Bloedafname aan huis: (Trombosedienst) €21,38
  • Bloedafname aan huis (Huisartsenlaboratorium) €28,88
  • Bacteriekweken: €14,93

Maximale tarieven van functieonderzoeken

Onderzoek NZA code Code tarief
Cardiologie    
Rust-ECG 039757 € 47, 54
Inspannings-ECG 039844+039757 € 193,03
Holteronderzoek 039755 € 132,18
Eventholter 039755 € 132,18
Ambulante bloeddrukmeting 039848 € 124,84
Echografie    
Echografie schildklier/hals 082970 € 81.12
Echografie van het hart en/of thorax 085070 € 123,06
Echografie van de buikorganen. 087070 € 89.52
Echografie à vue in verband met zwangerschap 088770 € 73.29
Echografie benen 089070 € 85.91
Overige onderzoeken    
Diagnostisch longonderzoek incl. beoordeling 039932 € 104.94
Vervolg longonderzoek incl. beoordeling 039839+039846 € 63.35
Fundusfotografie 039917 € 40.37
Dexametrie/botdichtheidsmeting 080080 € 118,08

 

De Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) stelt ieder jaar de tarieven (prijzen) vast van medische behandelingen en laboratoriumonderzoek. Dit zijn echter zogenaamde maximum tarieven: de zorgverlener of laboratorium mag aan de zorgverzekeraar geen prijzen in rekening brengen die hoger zijn dan deze NZA-tarieven.

Certe doet laboratoriumonderzoek voor zowel huisartsen als ziekenhuizen. Ieder jaar voert Certe gesprekken met zorgverzekeraars en ziekenhuizen; deze partijen stellen in deze gesprekken onderling tarieven af. Bij een aantal onderzoeken zijn hierbij kortingen afgesproken op het maximum NZA-tarief.

  • Hoe komen de tarieven tot stand?
  • Wie betaalt de kosten van het onderzoek?
  • Wat betekent dit voor mijn eigen risico?
  • Hoe zijn de kosten van mijn rekening opgebouwd?

Deze en andere vragen vindt u bij de veelgestelde vragen!