Certe voor zorgverleners

Tarieven

Certe gebruikt de standaard NZa-codes om diagnostiek bij zorgverzekeraars te declareren. De NZa-codes zijn de landelijke tarieven die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vaststelt voor declaraties van onder meer laboratoriumdiagnostiek voor de eerstelijnszorg.

Verschil in kosten

De kosten kunnen hoger uitvallen dan aangegeven als Certe extra diagnostiek moet uitvoeren op basis van de uitslag of medische indicatie. Het is ook mogelijk dat Certe prijsafspraken heeft met de verschillende zorgverzekeraars. Hierdoor kunnen onze tarieven afwijken van de standaard NZa-tarieven.

Ordertarief

Bij elke aanvraag brengen we het ordertarief in rekening. Dit is ongeacht het aantal ingestuurde materialen. Dit dekt de kosten van het verwerken van de aanvraag. De orderkosten verschillen per Certe-stichting door verschillende afspraken met zorgverzekeraars.  

Hebt u vragen over de order, facturen of tarieven?

Neem dan contact met ons op via 088 - 23 70 100.

De tarieven

U vindt de maximale tarieven in:

* Drukfouten voorbehouden!

Let op

Er worden naast de maximale tarieven ook orderkosten berekend. In deze orderkosten (standaard € 11,67) zijn de kosten verwerkt van de eventuele bloedafname inclusief de benodigde materialen en  de administratieve verwerking en het versturen van de resultaten naar de aanvrager.

  • Bloedafname bij locatie Damsterdiep/ziekenhuislocatie: €11,67
  • Bloedafname op spreekuurlocatie in de regio: €15,49
  • Bloedafname door de huisarts zelf of een derde: €6,09 
  • Bloedafname aan huis: (Trombosedienst) €22,18
  • Bloedafname aan huis (Huisartsenlaboratorium) €29,96
  • Bacteriekweken: €15,49

Vervolgonderzoek
Vooraf is niet altijd precies vast te stellen wat uiteindelijk het onderzoek gaat kosten. Bij sommige laboratorium testen zijn bepaalde uitkomsten aanleiding om het bloed of de kweek verder te onderzoeken. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer er bacteriën zijn gevonden in uw urine en wij moeten vaststellen welke dat zijn. Ook uw specialist of huisarts kan om extra onderzoeken verzoeken na ontvangst van de eerste uitslag.

Uw patiënten kunt u verwijzen naar de veelgestelde vragen.

Standaardtarieven

Onze tarievenlijst bestaat uit basisverrichtingen. Uw aanvraag voor diagnostiek kan uit meerdere basisverrichtingen bestaan. Op de factuur bij uw patiënt kunnen dezelfde codes meerdere keren voorkomen. De standaard NZa-tarieven kunnen tussentijds in het jaar door de NZa gewijzigd worden. De huidige maximaal toegestane tarieven zijn ook te vinden op de website van het NZa. Ieder jaar voert Certe gesprekken met zorgverzekeraars en ziekenhuizen, deze partijen spreken in deze gesprekken onderling tarieven af. Bij sommige onderzoeken zijn hierbij kortingen afgesproken op het maximum NZA-tarief.