Certe voor zorgverleners

Analyse influenzavirus in de Certe-regio

Certe biedt in dit griepseizoen een regionale update van het aantal aanvragen op influenza-virus.

Analyse influenza-virus in Certe-regio

Het betreft hierbij de aanvragen uit de eerstelijn én in de ziekenhuizen waar Certe dienstverlening op het gebied van Medische microbiologie biedt:

  • Martini Ziekenhuis
  • Ommelander Ziekenhuis Groningen
  • Wilhelmina Ziekenhuis Assen
  • Treant Ziekenhuizen (Refaja, Scheper en Bethesda)

Uitgebreide rapportages naar ziekenhuizen

Teams binnen ziekenhuizen in de Certe-regio die zich bezighouden met influenza, ontvangen wekelijks een update van het aantal aanvragen op influenza-virus en het aantal gevonden positieven. Bent u werkzaam binnen een bij Certe aangesloten ziekenhuis en wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de arts-microbioloog in uw ziekenhuis.

Waarom biedt Certe deze gegevens?

Het NIVEL (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg) houdt de landelijke stand van zaken op gebied van griep bij. Daartoe verzamelt het NIVEL in 40 huisartspeilstations de aantallen patiënten met een influenza-achtig ziektebeeld (IAZ). Maar soms blijken er in Nederland grote verschillen te bestaan tussen Noord en Zuid of Oost en West. Met deze data uit de Certe-regio kunt u zien of Groningen en Drenthe voor of achter lopen op het landelijk gemiddelde.

IAZ versus influenza

Onder influenza-achtige ziekte verstaan we alle infecties met een acuut begin, koorts en tenminste één griep symptoom zoals hoest, neusverkoudheid, rauwe keel, hoofdpijn of spierpijn. Ook andere virussen dan influenza kunnen de IAZ veroorzaken waarop het NIVEL zich baseert.  

De diagnose influenza-achtige ziekteverschijnselen (IAZ) moet volgens NIVEL voldoen aan de volgende criteria:

  • Een acuut begin, dus hoogstens een periode waarin de voorboden van een ziekte zich aandienen (prodromaal stadium) van 3 tot 4 dagen (inclusief preëxistente luchtweginfectie op een niet-ziekmakend niveau).
  • De infectie moet gepaard gaan met een temperatuurverhoging van tenminste 38 graden Celsius, rectaal.
  • Tenminste één van de volgende symptomen moet aanwezig zijn: hoest, neusverkoudheid, rauwe keel, frontale hoofdpijn, retrosternale pijn, myalgieën.

Influenza moet niet worden verward met IAZ. Er kunnen andere virussen dan een influenzavirus zorgen voor deze klachten. In het genoemde rapport voor ziekenhuizen zijn alle virale verwekkers opgenomen die in verband gebracht kunnen worden met IAZ.


Vragen of contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met de arts-microbioloog in uw ziekenhuis. Eerstelijns professionals kunnen contact opnemen met de consultlijn.