Behandeling/onderzoeken

Behandeling en onderzoeken door Certe Trombosedienst

Certe Trombosedienst ondersteunt u bij het gebruik van bloedverdunners/antistollingsmedicijnen (acenocoumarol, fenprocoumon, Marcoumar®). De trombosedienst controleert regelmatig uw INR, een maat voor de stolbaarheid van uw bloed. De doseerarts van de trombosedienst bepaalt de dosering van uw bloedverdunners op basis van de uitslag van de INR en aanvullende medische gegevens .

Startonderzoek

Tijdens de eerste afspraak krijgt u uitgebreid informatie over het gebruik van bloedverdunners en de werkwijze van Certe Trombosedienst. De medewerker van de trombosedienst neemt bloed bij u af om de stollingstijd (INR) te bepalen De eerste afspraak vindt meestal bij u thuis plaats.

Controle

Bij elke  controle door de trombosedienst wordt het effect en de veiligheid van uw antistollingsbehandeling geëvalueerd. Dat wil zeggen dat enerzijds wordt gevraagd naar:

  • verschijnselen die kunnen passen bij trombose
  • eventuele bloedingscomplicaties.

De tijd tussen de controles kan variëren van 1 dag tot 6 weken. Dit is afhankelijk van:

  • uw INR-waarde bij de betreffende controle;
  • de voorgaande INR-waardes en doseringen;
  • tussentijdse veranderingen die van invloed kunnen zijn op de antistollingsbehandeling;
  • de vraag van uw behandelaar.

Voor een controle kunt u één van de spreekuurlocaties van Certe bezoeken.

Mocht u hiertoe niet in staat zijn, dan komen wij bij u thuis. Dit kan echter alleen op aangeven van uw (huis)arts. Meer informatie vindt u bij bloedafname (op Certe.nl).

Hoeveelheid tabletten

De doseerarts bepaalt aan de hand van de INR-waarde en de medische gegevens de hoeveelheid tabletten die u per dag moet gebruiken. De dag na de controle ontvangt u een doseringsformulier waarop de dosering en de volgende controle staan vermeld.

Kosten van de ondersteuning door Certe Trombosedienst

Het verschilt per onderzoek of uw zorgverzekeraar de kosten aan u vergoedt, of dat u de kosten zelf moet betalen uit uw eigen risico (totdat u uw eigen risico helemaal verbruikt hebt). Het kan ook zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen. Uw zorgverzekeraar kan u vertellen of en hoeveel u zelf moet betalen.

U betaalt geen extra kosten voor de Certe Trombosedienst. Kijk voor meer informatie over de kosten van dit onderzoek bij tarieven.