Contact

Contact met Certe Trombosedienst

Hebt u vragen? U kunt deze altijd stellen aan de Certe Trombosedienst via 088 - 23 70 150 (maandag t/m vrijdag van 08.00-17.00).

Belt u buiten de genoemde tijden? Volg de instructies van het antwoordapparaat. Niet-urgente vragen kunt u ook stellen via info@certe.nl.