Kwaliteit

Certe staat voor kwaliteit. U kunt er vanuit gaan dat onze diensten van een hoog kwaliteitsniveau zijn en voldoen aan de hoogste eisen.

Accreditatie

Certe staat voor kwaliteit. U kunt er vanuit gaan dat onze diensten van een hoog kwaliteitsniveau zijn en voldoen aan de hoogste eisen. Certe Trombosedienst voldoet aan de normen die aan ons gesteld worden in de ISO15189-praktijkrichtlijn. Dit wordt periodiek getoetst door een onafhankelijke auditcommissie.

Certe Trombosedienst Groningen is volgens ISO-15189 door:

  • Raad voor Accreditatie
  • TAB (Trombosedienst Accreditatie Beleidsadvies Commissie) van de Federatie Nederlandse Trombosediensten

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de documentatie: Accreditatieverklaring M162 (pdf)

Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT)

Certe is lid van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT), opgericht in 1971. De FNT is de branchevereniging van de Nederlandse trombosediensten. Het doel van de FNT is het bevorderen van de kwaliteit van de antistollingsbehandeling in Nederland. Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden en het in verband daarmee zo nodig opkomen voor de leden zowel in als buiten rechte en hen zowel nationaal als internationaal vertegenwoordigen.

Transmuraal Trombose Expertise Centrum Groningen

Certe en UMCG werken samen in het Transmuraal Trombose Expertise Centrum Groningen. Het centrum zet erop in om patiënten met trombose door de huisarts of trombosedienst te laten behandelen waar het kan en door de medisch specialist als dat nodig is. Het centrum is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar voor huisartsen, apothekers, tandartsen, specialisten ouderenzorg en medisch specialisten. Zij kunnen advies vragen over de antistollingsbehandeling met de verschillende beschikbare middelen, maar ook over patiënten met een complex ziektebeeld. Ook patiënten zelf kunnen met vragen over hun antistollingsbehandeling te allen tijde bij het centrum terecht.

Klanttevredenheid

In opdracht van de Cliëntenraad Trombose Diensten is onlangs een klanttevredenheidonderzoek uitgevoerd bij cliënten van 19 trombosediensten aangesloten bij de Federatie van Nederlandse Trombosediensten. Uit de rapportage blijkt dat Certe Trombosedienst bij haar patiënten gemiddeld een 8.5 scoort, het landelijk gemiddelde is een 8.3. Een resultaat waar wij bijzonder content mee zijn.

Highlights uit het onderzoek

Items waar onze cliënten erg tevreden over zijn:

  • Bezoek aan huis
  • Zelfmeten en zelfdoseren, gebruiksgemak zelfmeter
  • Telefonische bereikbaarheid
  • Tijdig ontvangen van de doseerkalender

Items waar onze cliënten minder tevreden (wat nog steeds als 'goed' wordt getypeerd) over zijn:

  • Informatievoorziening over zelfdoseren en bij medische ingrepen (cijfer 8.2).

Aanbevelingen vanuit het onderzoek zijn:

  • Sterke punten borgen
  • Informatievoorziening richting cliënten over antistolling bij een behandeling of ingreep optimaliseren.

Vergelijking met klanttevredenheidonderzoek 2014

De score bij het vorige klanttevredenheidonderzoek (2014) was een 8,3, in 2010 was dit een 8.2. We zien dus een prachtige stijging de afgelopen jaren.

Zo is Certe geaccrediteerd door een onafhankelijke commissie en voeren wij actief klanttevredenheidsonderzoeken uit. Daarnaast neemt het Certe het voortouw in de ontwikkeling en borging van de zorg aan trombosepatiënten, dit door middel van deelname aan het Trombose Expertise Centrum Groningen.