Samenwerken

Certe Trombosedienst is continu in gesprek met collega-instellingen, experts én andere trombosediensten met als doel de kwaliteit van de antistolzorg te waarborgen en de transmurale ketenzorg te verbeteren door regionaal samen te werken. Dit betekent dat samenwerkingsverbanden ontstaan of Trombosediensten formeel samen verder gaan.

Transmuraal Trombose Expertise Centrum Groningen

Certe en UMCG werken samen in het Transmuraal Trombose Expertise Centrum Groningen. Het centrum zet erop in om patiënten met trombose door de huisarts of trombosedienst te laten behandelen waar het kan en door de medisch specialist als dat nodig is. Het centrum is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar voor huisartsen, apothekers, tandartsen, specialisten ouderenzorg en medisch specialisten. Zij kunnen advies vragen over de antistollingsbehandeling met de verschillende beschikbare middelen, maar ook over patiënten met een complex ziektebeeld.

Ook u kunt zelf met vragen over hun antistollingsbehandeling bij het centrum terecht.

Samengaan trombosediensten

Certe Trombosedienst is de afgelopen jaren formeel samengegaan met:

  • Trombosedienst de Tjongerschans (Heerenveen)
  • Trombosedienst Assen (WZA).

Als zorgpartner voerde Certe al de laboratorium- en trombosedienstwerkzaamheden uit voor ziekenhuizen de Tjongerschans en Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Patiënten kunnen dus gewoon blijven rekenen op de service en kwaliteit zoals zij die altijd al gewend zijn.