Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Als u bloedverdunners gebruikt moet u altijd rekening houden met een aantal zaken, we hebben voor u een aantal belangrijke zaken verzameld.

Wanneer neem ik mijn bloedverdunners in?

Op het doseringsformulier, dat u de dag na de controle van de INR door de trombosedienst ontvangt staat aangegeven hoeveel tabletten u iedere dag moet innemen. Het is belangrijk dat u alle tabletten tegelijk op een vast tijdstip inneemt (bij voorkeur rond 18.00 uur ’s avonds).

Het kan voorkomen dat op de dag van uw controle direct uw dosering moet worden aangepast. Als dit het geval is, dan geven wij dat dezelfde dag telefonisch aan u door.

De waarden waarbinnen de INR zich moet bevinden (de streefwaarden) staan rechts boven op uw doseringsformulier vermeld. Wanneer uw INR te laag is kan het effect onvoldoende zijn en bestaat er een hoger risico op trombose. Wanneer uw INR echter te hoog is bestaat er een hoger risico op bloeding.

Ik ben vergeten bloedverdunners in te nemen, wat moet ik doen?

Wanneer u heeft vergeten uw bloedverdunners in te nemen, kunt u deze binnen 4 uur alsnog innemen. U kunt dan de volgende dag uw schema volgen.

Ontdekt u later dan 4 uur dat u uw tabletten heeft vergeten, kunt u voor advies contact opnemen met de trombosedienst,

Wat moet ik doen bij bloedingen?

Elke bloedverdunner verhoogt het risico op bloedingen. Deze kunnen gering zijn (kleine blauwe plekken, bloedend tandvlees bij het poetsen, iets hevigere menstruatie), maar ook ernstiger. Wanneer er sprake is van een bloeding, kan het raadzaam zijn de controle te vervroegen. U kunt hiervoor ook altijd om advies vragen bij Certe Trombosedienst, bij ene bloeding is het ook raadzaam contact op te nemen met uw huisarts.

Hoe hoger de INR, hoe hoger het risico op een bloeding. Om die reden wordt in geval van een verhoogde INR een extra controle uitgevoerd.

Neem direct contact op met Certe Trombosedienst en uw huisarts bij:

 • blauwe plekken groter dan 10 cm
 • meerdere blauwe plekken
 • langdurige bloedneus
 • bloed in ontlasting of zwarte ontlasting
 • bloed in urine
 • het braken of ophoesten van bloed
 • zicht- of spraakproblemen of verlammingsverschijnselen
 • bewustzijnsstoornissen

Ik heb behandeling bij de tandarts of een ander medisch ingreep, moet ik dit ook melden?

Ondergaat u een ingreep, dan is het verstandig dit op tijd aan de trombosedienst door te geven.  In ieder geval een week voor de afgesproken datum.

Bij sommige ingrepen kan uw antistollingsbehandeling gewoon doorgaan:

 • de meeste tandheelkundige ingrepen

 • kleine ingrepen bij de huisarts

Bij andere ingrepen is het nodig de antistollingsbehandeling te onderbreken en in sommige gevallen te ‘overbruggen’ met een ander korter werken antistollingsmiddel. Certe Trombosedienst kan u voor elke ingreep adviseren, zo nodig in overleg met uw behandelend arts.

Wat is de invloed van medicijnen en vitaminepreparaten op mijn behandeling?

Bepaalde medicijnen kunnen invloed hebben op uw antistollingsbehandeling. Informeer Certe Trombosedienst als u nieuwe medicijnen krijgt voorgeschreven.

Meld ook het gebruik van vitaminepreparaten aan de Certe Trombosedienst, deze kunnen vitamine K bevatten, wat  de  werkzaamheid van de door u gebruikte bloedverdunners kan beïnvloeden. Zo nodig passen wij uw dosering aan of krijgt u een vervroegde controle.

Ik heb geen doseringsformulier ontvangen, wat moet ik doen?

Aangezien uw doseringsformulier medische post is zou het de volgende dag bij u moeten zijn. Natuurlijk kan het weleens voorkomen dat dit een dag later is door allerlei omstandigheden. Wanneer u twijfelt welke dosering u aan mag houden dan kunt u altijd telefonisch contact opnemen met 088-2370150, wij zijn bereikbaar maandag t/m vrijdag van 07.30-19.00.

Ook is het mogelijk om een nieuw doseringsformulier naar u toe te sturen wanneer de verwachting is dat het eerste schema niet meer bij u komt, om welke reden dan ook, neemt u dan ook telefonisch contact op.

Ik ben zwanger, hoe ga ik om met de inname van bloedverdunners?

Het gebruik van de bloedverdunners acenocoumarol, fenprocoumon of Marcoumar® kan schadelijk zijn voor uw ongeboren kind in de eerste 3 maanden van uw zwangerschap. Neem dezelfde dag nog contact op met uw huisarts of specialist en Certe Trombosedienst wanneer u vaststelt dat u zwanger bent. U begint dan bij voorkeur nog dezelfde dag met andere bloedverdunners (per injectie). De inname van uw gebruikelijke bloedverdunners wordt dan onmiddellijk gestaakt.

Hebt u een kinderwens, neem dan contact op met uw huisarts of specialist. Wordt u kortdurend met bloedverdunners behandeld, dan is het raadzaam een zwangerschap uit te stellen.

Ik ben opgenomen geweest, moet ik me weer aanmelden bij de trombosedienst?

Bent u opgenomen geweest dan meldt het ziekenhuis u over het algemeen aan bij ons. Dit geven ze ook aan u door of het staat genoteerd op het aanmeldingsformulier voor de trombosedienst.

Mocht het toch niet duidelijk zijn dan kunt u altijd contact opnemen met ons op telefoonnummer 088 - 23 70 150, op maandag t/m vrijdag zijn wij bereikbaar van 07.30-19.00.

Ik ga met vakantie, wat moet ik regelen?

Gaat u met vakantie? Geef het tijdig door aan Certe Trombosedienst. De doseerarts probeert dan uw controles aan te passen aan uw vakantie. Soms is het noodzakelijk dat u zich laat controleren op uw vakantieadres. Wij kunnen u voorzien van een vakantiebrief waarop:

 • de reden van uw behandeling
 • de laatste dosering
 • de contactadressen van Certe Trombosedienst

Deze brief kunt u op uw vakantieadres gebruiken. Deze brief kan in verschillende talen worden opgesteld en wordt zo mogelijk in de taal van het land dat u bezoekt aan u verstrekt.

 

Op welke tijdstippen kan er iemand langskomen voor de hercontrole?

Van maandag tot en met vrijdag kan er iemand bij u langs komen voor de hercontrole. Op uw doseringsformulier kunt u zien welke dag dit precies is. Op die dag wordt u ingepland op een moment tussen 7.30 tot 15.00 uur. Mocht u verhinderd zijn dan horen wij dit graag 24 uur van te voren, wij kunnen u dan van de route halen en een andere afspraak met u maken.

Komt u zelf bij ons langs dan kunt u  de locatiezoeker gebruiken voor één van de spreekuurlocaties van Certe.

Ik wil me aanmelden voor het digitaal logboek van Portavita, hoe kan ik dit regelen?

U kunt digitaal toegang krijgen tot uw antistollingsdossier. U hebt dan altijd inzage in uw gegevens en u kunt digitaal communiceren met de Certe Trombosedienst. U kunt informatie aanvragen via: 088 - 23 70 150 of via info@certe.nl.

U kunt ook het aanvraagformulier gebruiken

Meer vragen?

In de brochure "Informatie voor mensen die antistollingsmiddelen gebruiken" van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten en Trombosestichting Nederland vindt u meer informatie over uw behandeling en belangrijke (leefstijl)adviezen rond het leven met trombose.