Certe voor zorgverleners

Beenmerg


Verzendmateriaal

EDTA buis

Bewaarcondities tot gebruik

Kamertemperatuur

Bewaarcondities tot transport

Koelkast

Verzenden

Plak sticker van aanvraagformulier in lengterichting op de buis.

Verstuur volgens de in het ziekenhuis geldende afspraken