Certe voor zorgverleners

Broncho-alveolaire lavage (BAL)


Verzendmateriaal

Steriel potje

Bewaarcondities tot gebruik

Kamertemperatuur

Bewaarcondities tot transport

Koelkast

Verzenden

Plak sticker van aanvraagformulier in lengterichting op het potje.

Verstuur volgens de in het ziekenhuis geldende afspraken.