Certe voor zorgverleners

Nuchtere maaginhoud


Verzendmateriaal

Glazen flesje

Bewaarcondities tot gebruik

Kamertemperatuur

Bewaarcondities tot transport

Koelkast

Verzenden

Plak de sticker van aanvraagformulier in lengterichting op het potje.

Verstuur volgens de in het ziekenhuis geldende afspraken