Certe voor zorgverleners

Antrax

Verwekker/klinisch beeld

Antrax

Algemene informatie

Antrax of miltvuur is een zoönotische infectie veroorzaakt door Bacillus anthracis. De bodem is het natuurlijk reservoir van deze bacterie en de sporen kunnen in de grond tientallen jaren overleven. Infecties worden voornamelijk in Afrika en Azië gezien.

Mensen raken geïnfecteerd via huidcontact met besmette dieren of kadavers, het eten van onvoldoende verhit vlees of door inhalatie van sporen.

Het klinische beeld van antrax kent 3 vormen:

  • cutane antrax: 95% van de humane infecties betreft deze vorm. Kenmerkend is het ontstaan van een pijnloos ulcus met een zwarte korst, een eschar. Dit gaat vaak gepaard met een regionale lymfadenopathie. Onbehandeld zal in 10-20% een gedissemineerde infectie ontstaan.
  • inhalatie antrax: aanvankelijk ontstaat het beeld van een milde aspecifieke luchtweginfectie die vervolgens overgaat in acute respiratoire distress, shock en overlijden binnen 24 uur. Onbehandeld is de mortaliteit > 80%.
  • gastro-intestinale antrax: er zijn 2 varianten mogelijk. Een oropharyngeale vorm met ulcera farynx en regionale lymfadenopathie en een abdominale vorm met hevige buikpijn, hematemesis en bloederige diarree.

 

Voor meer informatie zie de LCI-richtlijn Antrax.

 

Antrax is een meldingsplichtige ziekte (groep C).

 

Diagnostiek:

  • Kweek: uitstrijk of biopt huidlaesie, respiratoir materiaal
  • PCR: EDTA-bloed, biopt huidleasie
  • Bloedkweek: minimaal 2 sets afnemen bij koorts

 

 

 

Kweek

 

afnametechniek

uitstrijk of biopt huidlaesie, sputum, BAL

bewaarconditie na afname

koelkast (2°-8°C)

inzetfrequentie

dagelijks

onderzoeksduur

5 dagen

 

 

PCR

 

afnametechniek

EDTA-bloed, biopt huidlaesie

bewaarconditie na afname

koelkast (2°-8°C)

inzetfrequentie

extern laboratorium

onderzoeksduur

in overleg extern laboratorium

 

 

Bloedkweek

 

afnametechniek

bloedkweekflesjes (minimaal 2 sets)

bewaarconditie na afname

kamertemperatuur

inzetfrequentie

dagelijks

onderzoeksduur

5 dagen