Certe voor zorgverleners

MRSA, CPE, ESBL, VRE

Verwekker/klinisch beeld

BRMO (bijzonder resistente micro-organismen)

Algemene informatie

De incidentie en prevalentie van multi-resistente micro-organismen nemen wereldwijd maar ook in Nederland toe. De consequentie is dat er vaker uitgeweken moet worden naar reservemiddelen waartegen nu ook in toenemende mate resistentie dreigt te ontstaan.

Verschillende soorten bacteriën met een bepaald resistentiepatroon of resistentiemechanisme worden aangeduid als BRMO. Bekende BRMO zijn o.a MRSA (meticilline resistente Staphylococcus aureus), ESBL (extended spectrum beta-lactamase), CPE (carbapenemase producerende Enterobacteriaceae) en VRE (vancomycine resistente Enterococcus faecium).

Na verblijf in een buitenlandse zorginstelling vindt actieve screening plaats naar MRSA en BRMO Gram-negatieve staven (ESBL+CPE).

 

Zie voor meer informatie de LCI richtlijn BRMO en de LCI richtlijn Staphylococcus aureus infecties inclusief MRSA.

Zie ook de protocollen van de afdeling Infectiepreventie in uw zorginstelling.

 

Diagnostiek:

vermeld op de aanvraag altijd of en welke antibiotica een patiënt gebruikt of recent gebruikt heeft. Dit kan namelijk het resultaat van de screening negatief beïnvloeden.

  • MRSA kweek: uitstrijk neus + keel + perineum. Plus uitstrijk eventuele wond(en), catheterurine  in aanwezigheid CAD /SPC en sputum bij pulmonale beelden. In de 2e lijn wordt in bepaalde situaties (zie het MRSA protocol in uw instelling) een MRSA sneltest middels PCR gedaan. De sensitiviteit hiervan is iets lager dan de kweek en daarom wordt naast een PCR ook altijd een kweek ingezet.
  • BRMO kweek: voor de screening op ESBL en CPE na verblijf in een buitenlandse zorginstelling een rectum uitstrijk insturen. In bepaalde situaties kunnen ook andere patiëntmaterialen voor BRMO kweek ingezet worden. Zie hiervoor de protocollen in uw zorginstelling.
  • VRE kweek: rectumuitstrijk. Zie voor indicaties de protocollen in uw zorginstelling.

MRSA kweek

 

afnamemateriaal

uitstrijk (altijd neus, keel en perineum en eventueel wonden), urine, sputum

bewaarconditie na afname

koelkast (2°-8°C)

inzetfrequentie

ma/di/wo/do/vr/za/zo

onderzoeksduur

3 dagen

opmerking

de MRSA sneltest (PCR) wordt op weekdagen tot uiterlijk 17.00 uur ingezet en in het weekend tot 15.00 uur. Het resultaat is dezelfde dag bekend, 3 uur na binnenkomst.

 

 

BRMO kweek

 

afnamemateriaal

uitstrijk rectum

bewaarconditie na afname

koelkast (2°-8°C)

inzetfrequentie

ma/di/wo/do/vr/za/zo

onderzoeksduur

3 dagen

 

 

VRE kweek

 

afnamemateriaal

uitstrijk rectum

bewaarconditie na afname

koelkast (2°-8°C)

inzetfrequentie

ma/di/wo/do/vr/za/zo

onderzoeksduur

4 dagen