Certe voor zorgverleners

Candida

 

Verwekker/klinisch beeld

Candida

Algemene informatie

Candida species, gisten, maken onderdeel uit van de commensale flora van de huid en slijmvliezen. Onder bepaalde omstandigheden als het gebruik van antibiotica,  immunosuppressieve medicatie, zwangerschap, diabetes, T-cel defecten ed , kunnen ze zowel oppervlakkige als invasieve infecties veroorzaken.

De oppervlakkige infecties omvatten orale (spruw), orofaryngeale, oesofageale, vulvovaginale candidiasis, balanitis, Candida dermatitis, nagelinfecties en paronychia..

Chronische mucocutane candidiasis is een primaire afweerstoornis die zich kenmerkt door oppervlakkige infecties van nagels, huid en orofarynx.

Invasieve infecties met Candida species omvatten gedissemineerde candidiasis en candidemie. De mortaliteit van onbehandelde invasieve infecties is hoog.

 

Diagnostiek:

  • Schimmelkweek: bij oppervlakkige infecties een uitstrijk of biopt insturen, bij nagelinfecties bemonsteren op de grens van gezonde-aangedane nagel, bij gedissemineerde diepe infecties is het in te sturen materiaal afhankelijk van de mogelijke lokalisatie (weefselbiopt, respiratoir materiaal, pus, urine, buikvocht, ed). Bij verdenking lijn gerelateerde infecties de tip (laatste 5 cm) van de lijn insturen.
  • Bloedkweek:  minimaal 2 sets (via 2 venapuncties) afnemen bij verdenking invasieve infectie.

 

Schimmelkweek

 

afnamemateriaal

uitstrijk laesie, weefselbiopten, nagel, respiratoir materiaal, urine, pus, buikvocht, tip centrale lijn

bewaarconditie na afname

koelkast (2°-8°C)

inzetfrequentie

dagelijks

onderzoeksduur

afhankelijk van het materiaal

 

 

Bloedkweek

 

afnamemateriaal

bloedkweekflesjes (minimaal 2 sets)

bewaarconditie na afname

kamertemperatuur

inzetfrequentie

dagelijks

onderzoeksduur

5 dagen