Certe voor zorgverleners

Endocarditis

Verwekker/klinisch beeld

Endocarditis

Algemene informatie

Bij infectieuze endocarditis wordt onderscheid gemaakt tussen een acuut en een subacuut beloop (endocarditis lenta) en een natieve hartklep en een kunstklep.

Een acute endocarditis betreft meestal een infectie met S aureus op een natieve klep en verloopt doorgaans fulminant met metastatische haarden.

De oorzaak van een subacute endocarditis van een natieve klep is meestal een vergroenende streptokok. Het beloop is indolent en metastatische abcessen zijn zeldzaam.

De gebruikelijke verwekkers van een kunstklependocarditis zijn afhankelijk van de tijd verstreken na de klepimplantatie. Verwekkers van een vroege infectie, 2-3 maanden na implantatie, zijn vooral coagulase-negatieve stafylokokken. Verwekkers van een late infectie, dus > 3 maanden na implantatie, zijn hetzelfde als bij een endocarditis van een natieve klep.

 

Zie voor meer informatie de SWAB richtlijn endocarditis.

 

Diagnostiek:

  • Bloedkweek: minimaal 3 (!) sets / 24 uur afnemen, idealiter via verschillende venapuncties (om contaminatie te voorkomen). Bij een endocarditis lenta is er vaak sprake van een laaggradige bacteriemie en bepaalt het volume ingezet bloed de kans dat een verwekker gevonden wordt.  Eventueel de volgende dag weer 3 sets afnemen.

Bij een ernstig zieke patiënt 3 sets achter elkaar afnemen (via verschillende venapuncties om contaminatie te voorkomen!) en direct daarna met antibiotica starten.

NB. Vermeld op de aanvraag de indicatie zodat de bloedkweken in een langer kweekprotocol gezet kunnen worden!

  • Serologie: indicatie kweek-negatieve endocarditis. Denk o.a. aan Q-koorts, Brucella sp, Bartonella sp, Chlamydia sp en Tropheryma whippelii.
  • Kweek: op hartklep of obductiemateriaal.
  • PCR: op hartklep of obductiemateriaal. Zonodig in overleg met arts-microbioloog.

 

Bloedkweek

 

afnamemateriaal

bloedkweekflesjes (minimaal 3 sets!)

bewaarconditie na afname

kamertemperatuur

inzetfrequentie

dagelijks

onderzoeksduur

14 dagen

opmerking

indicatie endocarditis op aanvraag vermelden zodat de bloedkweken in een langer kweekprotocol gezet kunnen worden

 

 

Serologie

 

afnamemateriaal

stolbloed

bewaarconditie na afname

koelkast (2°-8°C)

inzetfrequentie

ma/di/wo/do/vr

onderzoeksduur

afhankelijk vraagstelling

 

 

Kweek

 

afnamemateriaal

hartklep, weefsel obductie

bewaarconditie na afname

koelkast (2°-8°C)

inzetfrequentie

dagelijks

onderzoeksduur

14 dagen

 

 

PCR

 

afnamemateriaal

hartklep, weefsel obductie

bewaarconditie na afname

koelkast (2°-8°C)

inzetfrequentie

afhankelijk vraagstelling

onderzoeksduur

afhankelijk vraagstelling