Certe voor zorgverleners

Hantavirus

 

Verwekker/klinisch beeld

Hantavirus

Algemene informatie

Hantavirussen zijn RNA-virussen uit de familie Bunyaviridae. Er zijn meer dan 40 verschillende serotypen die niet allemaal voor de mens pathogeen zijn. Knaagdieren zijn de voornaamste dragers en verspreiders van hantavirussen. Mensen raken meestal besmet door inhalatie van aerosolen van feces en urine van besmette knaagdieren.

De gemiddelde incubatietijd is 2-4 weken (tot 60 dagen).

Ziekteverschijnselen zijn afhankelijk van het type virus:

-Hantaan > reservoir veldmuis, Azie > ernstige HFRS (hemorragische koorts en renaal syndroom).

-Seoul > reservoir rat, wereldwijd > matige HFRS.

-Puumula > reservoir rosse woelmuis, Noord-Europa > milde NE ( nephropathia endemica) en HFRS.

-Sin Nombre > reservoir hertmuis, Noord-Amerika > HPS (hanta pulmonary syndrome), hoge mortaliteit.

 

Zie voor meer informatie de LCI richtlijn Hantavirusinfectie

Hantavirusinfectie is een meldingsplichtige ziekte (groep C).

 

Diagnostiek:

  • PCR: alleen zinvol indien klinische verschijnselen < 1 week bestaan i.v.m. de korte viremie
  • Serologie: indien de ziekteverschijnselen nog maar kort (< 1 week) bestaan kan het nodig zijn de serologie na 2 weken te herhalen.

 

PCR

 

afnamemateriaal

EDTA bloed, stolbloed, urine, weefselbiopt

bewaarconditie na afname

koelkast (2°-8°C)

inzetfrequentie

extern laboratorium

onderzoekduur

2 weken

 

 

Serologie

 

afnamemateriaal

stolbloed

bewaarconditie na afname

koelkast (2°-8°C)

inzetfrequentie

extern laboratorium

onderzoekduur

2 weken