Certe voor zorgverleners

Hemolytische streptokok groep B

Verwekker/klinisch beeld

Hemolytische streptokok groep B, GBS, Streptococcus agalactiae

Algemene informatie

De darm is het reservoir van GBS bij de mens en van hieruit kan verspreiding optreden naar de blaas en geslachtsorganen. In Nederland is ca. 20% van alle zwangeren draagster van GBS. Ongeveer de helft van de pasgeborenen van deze draagsters zal gekoloniseerd raken tijdens de partus en ongeveer 1% van deze gekoloniseerde pasgeborenen ontwikkelt een neonatale sepsis / meningitis. Dragerschap is daarom een indicatie voor antibiotische profylaxe tijdens de partus.

 

Zie voor meer informatie de NVOG richtlijn Preventie van neonatale groep B streptokok

 

Diagnostiek:

  • Inventarisatie GBS: bij voorkeur een recto-vaginaal uitstrijk (eerst de introitus uitstrijken en daarna met dezelfde wattenstok het rectum) < 5 wk voor de bevalling. Geen uitstrijk van de cervix, deze is minder vaak gekoloniseerd. Een kweek > 5 wk voor de bevalling heeft een veel lagere sensitiviteit en voorspellende waarde ten aanzien van dragerschap durante partu.

Urine wordt niet geadviseerd voor de screening op dragerschap. Indien echter bij een zwangere GBS uit de urine wordt gekweekt is er sprake van een ernstige kolonisatie.

 

Inventarisatie GBS

 

afnamemateriaal

uitstrijk rectovaginaal

bewaarconditie na afname

koelkast (2°-8°C)

inzetfrequentie

dagelijks

onderzoeksduur

2 dagen