Certe voor zorgverleners

Humaan herpesvirus 6

Verwekker/klinisch beeld

Humaan herpesvirus 6

Algemene informatie

HHV-6 is een DNA virus met grote affiniteit voor zenuwweefsel en lymfocyten. Primaire infecties komen meestal voor bij kinderen van 6-18 maanden en uit zich dan als een koortsend ziektebeeld met maculopapulair exantheem en soms een bovenste luchtweginfectie, otitis media, convulsies en/of een occipitale en cervicale lymfadenopathie.

Reactivatie met (hoge) koorts, rash, pneumonie, encefalitis en beenmergdepressie wordt met name na beenmerg- of orgaantransplantaties gezien.

 

Zie voor meer informatie de LCI richtlijn Zesde ziekte

 

Diagnostiek:

  • PCR: in overleg met arts-microbioloog. Indicatie in principe alleen immuun gecompromitteerde patiënten met  koorts.

 

PCR HHV-6

 

afnamemateriaal

EDTA bloed, liquor

bewaarconditie na afname

koelkast (2°-8°C)

inzetfrequentie

naar extern laboratorium

onderzoeksduur

2 dagen