Certe voor zorgverleners

Paragonimus

Verwekker/klinisch beeld

Paragonimus, longbot

Algemene informatie

Paragonimus of longbot is een parasiet die voorkomt in Azie, Afrika, Centraal- en Zuid-Amerika. In Azie is 80% van de zoetwaterkrabben geïnfecteerd met deze parasiet. Mensen raken vooral geïnfecteerd door het eten van rauwe of onvoldoende verhitte vis of krab. Na ingestie migreert de longbot naar de longen en vormt daar cysteuze holtes. Dit gaat gepaard met pijn, hoesten, soms koorts en hemoptoe.

 

Diagnostiek:

  • microscopie: aantonen eieren in feces en respiratoir materiaal. Eieren zijn doorgaans pas na zo’n 3 maanden na besmetting aantoonbaar.

 

Microscopie

 

afnamemateriaal

feces, sputum, afzuigsel, BAL

bewaarconditie na afname

koelkast (2°-8°C)

inzetfrequentie

ma/di/wo/do/vr

onderzoekduur

1 dag

opmerking Vermeld relevante klinische gegevens