Certe voor zorgverleners

Rodehond

Verwekker/klinisch beeld

Rodehond

Algemene informatie

Rodehond wordt veroorzaakt door het rubellavirus, een RNA-virus van de familie Togaviridae. Overdracht vindt plaats via druppelinfectie vanuit de luchtwegen en direct contact, vooral via handen. Het virus wordt al uitgescheiden vanaf 10 dagen vóór tot 7 dagen na het ontstaan van het exantheem en de besmettelijkheid is hoog. De incubatieperiode is gemiddeld 2 weken.

Zeker de helft van de infecties verloopt subklinisch. Symptomatische ziekte bestaat uit een prodromaal beeld met o.a. malaise, koorts, cervicale lymfadenopathie en soms een conjunctivitis. Vervolgens ontstaat een maculopapuleus exantheem in het gelaat dat zich verspreidt naar de romp en later naar armen en benen.

Een infectie vroeg in de zwangerschap (< 20 weken) bij een niet-immune zwangere kan leiden tot het Congenitaal rubellasyndroom (CRS).

 

Zie voor meer informatie de LCI-richtlijn Rodehond

Rubella is een meldingsplichtige ziekte (groep B2).

 

Diagnostiek:

  • Serologie: altijd gepaarde bepaling met 2 weken tussen het 1e en 2e monster. Het aantonen van alleen IgM is onvoldoende voor het vaststellen van een recente infectie omdat IgM vaak fout-positief is.

Voor screening naar immuniteit tegen het Rubellavirus (ongevaccineerde zwangere na blootstelling) volstaat het aantonen van IgG.

  • PCR: indicatie confirmatie positieve serologie, verdenking congenitaal rubellasyndroom.

 

Serologie

 

afnamemateriaal

stolbloed

bewaarconditie na afname

koelkast (2°-8°C)

inzetfrequentie

ma/di/wo/do/vr

onderzoeksduur

1 dag

 

 

PCR

 

afnamemateriaal

uitstrijk nasofarynx, EDTA bloed, urine, oogvocht, vruchtwater, liquor

bewaarconditie na afname

koelkast (2°-8°C)

inzetfrequentie

extern laboratorium

onderzoeksduur

1 week