Certe voor zorgverleners

Trypanosoma

 

Verwekker/klinisch beeld

Trypanosoma, trypanosomiasis, slaapziekte, ziekte van Chagas

Algemene informatie

Trypanosomiasis komt endemisch voor in Afrika en Midden en Zuid Amerika. In Europa is het een importziekte met stijgende incidentie en wordt het aangetroffen bij met name  immigranten uit endemische regio’s en soms bij toeristen. 

Afrikaanse trypanosomiasis, ook wel bekend als slaapziekte, kent twee vormen, de sluipende Westafrikaanse vorm  veroorzaakt door T brucei gambiense en overgedragen door de riviertsetse vlieg en de acute Oostafrikaanse vorm  veroorzaakt door T brucei rhodesiense en overgedragen door de savannetsetse vlieg.

Amerikaanse trypanosomiasis, de ziekte van Chagas, wordt veroorzaakt door T cruzi en overgebracht door roofwantsen (kissing bugs). Lange termijn complicaties en voornaamste doodsoorzaak zijn cardiomyopathieen, meningo-encefalitis, mega oesophagus en mega colon.

Trypanosomen kunnen de placenta passeren en via prikaccidenten en orgaantransplantatie overgedragen worden.

 

Diagnostiek: uitsluitend in overleg met arts-microbioloog.

  • serologie
  • PCR
  • microscopie: wordt niet door MMB gedaan.

    Via KCL bloed (dikke druppel) of aspiraat lyfmklier via pathologie bij verdenking Afrikaanse trypanosomiasis. T gambiense is vaak lastig aan te tonen. Een negatieve uitslag sluit de ziekte niet uit, het is zinvol de microscopie te herhalen bij een klinische verdenking en negatieve uitslag.

    Microscopie voor de ziekte van Chagas (T cruzi) is alleen zinvol in de acute fase, daarna is serologie aangewezen.

 

Serologie

 

afnamemateriaal

stolbloed

bewaarconditie na afname

koelkast (2°-8°C)

inzetfrequentie

1x / week

onderzoekduur

1 week

 

 

PCR

 

afnamemateriaal

EDTA bloed, liquor

bewaarconditie na afname

koelkast (2°-8°C)

inzetfrequentie

extern laboratorium

onderzoekduur

1 week