Certe voor zorgverleners

Certe Diabetesdienst

De Certe Diabetesdienst ondersteunt u bij de zorg voor patiënten met diabetes. Samen met u streven wij naar een hoge kwaliteit en goede continuïteit van zorg voor deze patiënten binnen uw huisartsenpraktijk.

U houdt de regie en blijft als eindverantwoordelijke het proces initiëren, sturen, aanpassen of beëindigen. U kunt zelf kiezen in welke mate Certe u ondersteunt. Wij bieden u de volgende mogelijkheden:

 1. Periodieke bloedafname;
 2. Periodieke kwartaal-, half jaar- en jaarcontrole (inclusief bloedafname). U krijgt na deze controles en diagnostiek eventueel advies van de internist;
 3. Fundusfoto;
 4. Instellen op insuline of GLP-1 analoog (1-op-1-begeleiding patiënt door diabetesverpleegkundige);
 5. Meter- en spuitcontrole door een Certe-diabetesverpleegkundige.

Meer informatie vindt u bij de modules.

Advies

Bij Certe Diabetesdienst werken naast een internist ook gespecialiseerde diabetesverpleegkundigen. Zij geven u advies.

Basismodule

De basismodule bestaat uit een oproepsysteem voor bloedafname.

 • Uw patiënt(en) worden 2 of 4 keer per jaar opgeroepen voor bloedafname op één van de spreekuurlocaties. Op uw indicatie kan uw patiënt thuis worden bezocht.
 • Als uw patiënt na 6 weken niet is geweest, ontvangt hij een herhalingsoproep. 
 • Als uw patiënt niet binnen het kwartaal is geweest voor bloedafname, wordt uw patiënt voor het volgend kwartaal ingepland.

U ontvangt een overzicht van alle patiënten die zijn opgeroepen voor de bloedafname en die het afgelopen kwartaal niet geweest zijn.

Zie ook: Protocol basismodule Certe Diabetesdienst.

Module Aanvulling op basismodule

Bij deze module worden uw patiënten opgeroepen voor een controle, die bestaat uit een:

 • een anamnese;
 • meting van bloeddruk, polsfrequentie en gewicht;
 • bloedonderzoek;
 • voetonderzoek (bij de jaarlijkse controle).

Uw patiënt(en) worden 2 of 4 keer per jaar opgeroepen voor controle op één van de spreekuurlocaties. Op uw indicatie kan de patiënt thuis worden bezocht.

U ontvangt een overzicht van alle patiënten die zijn opgeroepen voor de controle en die het afgelopen kwartaal niet geweest zijn.

Zie ook Protocol aanvullende module Certe Diabetesdienst.

Module Fundusfoto

U kunt optioneel uw patiënten aanmelden voor een fundusfoto.

Module Instellen op insuline of GLP-1 analoog

Deze module bestaat uit 1-op-1-begeleiding van uw patiënt door een Certe-diabetesverpleegkundige.

Hierbij hoort:

 • instellen op insuline;
 • heraanmelden voor instellen op insuline in verband met ontregeling;
 • advies diabetesverpleegkundige over insulinedosering bij reeds ingestelde patiënt;
 • instellen op GLP-1 analoog;
 • aanleren van zelfcontrole.

Module Meter- en spuitcontrole

Deze module bestaat uit een meter- en spuitcontrole door of onder verantwoordelijkheid van een Certe diabetesverpleegkundige, éénmalig of jaarlijks.

Hierbij hoort:

 • metercontrole;
 • spuitplaatsencontrole;
 • materiaalcontrole (en zo nodig vervanging van materialen);
 • bijkomende voorlichting.

Module Ondersteuning huisartsenpraktijk

Deze module omvat het begeleiden van de praktijkondersteuner in uw huisartsenpraktijk en het invullen van het Diabetesspreekuur in uw huisartsenpraktijk.

Aanmelden patiënten

U kunt uw patiënt(en) aanmelden via het aanmeldingsformulier (bestellen).

Heeft u interesse?

Heeft u interesse in Certe Diabetesdienst? Onze collega's vertellen u graag welke mogelijkheden Certe uw praktijk of organisatie kan bieden.

Huisartsen en verloskundigen

Neem contact op met onze relatiemanagers via:

Instellingen en zorgorganisaties

Neem contact op met onze accountmanager via accountmanagement@certe.nl.

Ziekenhuizen

Neem contact op met onze accountmanager Ziekenhuizen via accountmanagement@certe.nl.