Certe voor zorgverleners

Openingstijden

Tijdens de zomervakantie heeft een aantal spreekuurlocaties voor de bloedafname aangepaste openingstijden, zie de locatiezoeker voor actuele informatie

Klinische chemie bij Certe

Certe biedt diverse al tientallen jaren betrouwbaar klinisch chemisch laboratoriumonderzoek. 

Certe voert een breed scala aan laboratoriumonderzoek voor:

 • ziekenhuizen in Groningen, Friesland en Drenthe;
 • eerstelijnsaanvragers (huisartsen, verpleeghuisartsen, verloskundigen en dergelijke);
 • GGZ-instellingen.

Jaarlijks voert Certe meer dan 8 miljoen bepalingen uit, afkomstig van meer dan een miljoen aanvragen door zorgverleners. 95% wordt dezelfde werkdag uitgevoerd en gerapporteerd naar de aanvragers.

Aanbod

U kunt Certe inzetten voor 24/7-dienstverlening op het gebied van:

 • Allergie               
 • Auto-immuniteit
 • Bloedafname (poliklinisch en klinisch plus aanvullende werkzaamheden als infuus aanleggen, adrelatingen en functieonderzoeken)
 • Chemie
 • DNA-onderzoek
 • Drugs-of-abuse
 • Endocrinologie
 • Farmacogenetica
 • Fecesdiagnostiek
 • Hematologie
 • Immunologie
 • Intra-uteriene inseminatie (IUI)  
 • Klinische chemie
 • Managementinformatie/BI
 • Medisch consult
 • Onderwijs/introductie
 • POCT (advies en implementatie)
 • Serologie
 • Stolling
 • Trials (onderzoek en ondersteuning)
 • Therapeutic Drug Monitoring
 • Uitgifte en beheer bloedproducten/hemovigilantie
 • Urinediagnostiek
 • Weefselvigilantie en uitgifte botten en pezen

Daarnaast participeert Certe in:

 • Allergiezorgketen (MACK)
 • Diabeteszorgketen
 • Hemato-oncologie zorgketen
 • Diverse ziekenhuiscommissies
   

Consult en beleid

Onze klinisch chemici kunnen u adviseren bij de interpretatie van resultaten en eventueel aanvullend onderzoek. Wij geven u gevraagd en ongevraagd adviezen over keuze voor een onderzoek, de resultaten en mogelijk vervolgonderzoek.

U kunt bij ons onder andere een probleemgeoriënteerde aanvraag doen. Ook kunt u reflecterend testen aanvragen.

Heeft u interesse?

Heeft u interesse in klinisch chemisch onderzoek door Certe? Onze collega's vertellen u graag welke mogelijkheden Certe uw praktijk of organisatie kan bieden.

Huisartsen en verloskundigen

Neem contact op met onze relatiemanagers via:

Instellingen en zorgorganisaties

Neem contact op met onze accountmanager via accountmanagement@certe.nl.

Ziekenhuizen

Neem contact op met onze accountmanager Ziekenhuizen via accountmanagement@certe.nl.