Certe voor zorgverleners

Klinische chemie bij Certe

Certe biedt diverse al tientallen jaren betrouwbaar klinisch chemisch laboratoriumonderzoek. 

Certe voert een breed scala aan laboratoriumonderzoek voor:

 • ziekenhuizen in Groningen, Friesland en Drenthe;
 • eerstelijnsaanvragers (huisartsen, verpleeghuisartsen, verloskundigen en dergelijke);
 • GGZ-instellingen.

Jaarlijks voert Certe meer dan 13 miljoen bepalingen uit, afkomstig van meer dan 2 miljoen aanvragen door zorgverleners. 95% wordt dezelfde werkdag uitgevoerd en gerapporteerd naar de aanvragers.

Aanbod

U kunt Certe inzetten voor 24/7-dienstverlening op het gebied van:

 • Allergie               
 • Auto-immuniteit
 • Bloedafname (poliklinisch en klinisch plus aanvullende werkzaamheden als infuus aanleggen, aderlatingen en functieonderzoeken)
 • Chemie
 • DNA-onderzoek
 • Drugs-of-abuse
 • Endocrinologie
 • Farmacogenetica
 • Fecesdiagnostiek
 • Hematologie
 • Immunologie
 • Intra-uteriene inseminatie (IUI)  
 • Klinische chemie
 • Managementinformatie/BI
 • Medisch consult
 • Onderwijs/introductie
 • POCT (advies en implementatie)
 • Serologie
 • Stolling
 • Trials (onderzoek en ondersteuning)
 • Therapeutic Drug Monitoring
 • Uitgifte en beheer bloedproducten/hemovigilantie
 • Urinediagnostiek
 • Weefselvigilantie en uitgifte botten en pezen

Daarnaast participeert Certe in:

 • Allergiezorgketen (MACK)
 • Diabeteszorgketen
 • Hemato-oncologie zorgketen
 • Diverse ziekenhuiscommissies
   

Consult en beleid

Onze klinisch chemici kunnen u adviseren bij de interpretatie van resultaten en eventueel aanvullend onderzoek. Wij geven u gevraagd en ongevraagd adviezen over keuze voor een onderzoek, de resultaten en mogelijk vervolgonderzoek.

Certe werkt nauw samen met verschillende partners in het Noorden. In het bijzonder wordt er vergaand samengewerkt met het UMCG om de ondersteuning van zorg in de regio te optimaliseren op het gebied van kwaliteit, logistiek en efficiëntie. Beide partijen hebben daarvoor in 2018 een intentieverklaring getekend.

Heeft u interesse?

Heeft u interesse in klinisch chemisch onderzoek door Certe? Onze collega's vertellen u graag welke mogelijkheden Certe uw praktijk of organisatie kan bieden.

Huisartsen en verloskundigen

Neem contact op met onze relatiemanagers via:

Instellingen en zorgorganisaties

Neem contact op met onze accountmanager via accountmanagement@certe.nl.

Ziekenhuizen

Neem contact op met onze accountmanager Ziekenhuizen via accountmanagement@certe.nl.