Certe voor zorgverleners
Near Patient Testing

Certe Near Patient Testing (NPT)

Certe Trombosedienst werkt op het gebied van Near Patient Testing (NPT) nauw samen met zorginstellingen en thuiszorgorganisaties. NPT is in de trombosezorg een nieuwe werkwijze bij patiënten die de antistollingsmiddelen acenocoumarol of fenprocoumon (VKA) gebruiken.

NPT is een vorm van Point of Care Testing met behulp van een zelfmeetapparaat voor bepaling van de INR.

Hoe werkt NPT?

Medewerkers van zorginstellingen en thuiszorgorganisaties meten via een zelfmeetapparaat door een vingerprik de stollingswaarde (INR) van de cliënt.

Zowel de INR als eventuele mededelingen en bijzonderheden, bijvoorbeeld een bloeding, worden door de medewerker van de zorginstelling of thuiszorg  ingevoerd in Portavita. Dit Keten Informatie Systeem is eenvoudig via internet te bereiken.

Certe Trombosedienst verwerkt de INR, de mededelingen en bijzonderheden vanuit Portavita in het dossier van de cliënt.

Vaststelling dosering

Vervolgens wordt de dosering voor de komende periode door de doseerarts of doseeradviseur van Certe Trombosedienst vastgesteld. Deze dosering is aansluitend in te zien door de medewerkers van de zorginstellingen/thuiszorgorganisaties.

Bereikbaarheid 

De arts van Certe Trombosedienst is 24 uur per dag, 7 dagen per week voor overleg bereikbaar.

NPT-handboek

► Raadpleeg het NPT-handboek


De voordelen van NPT

Het werken met NPT levert een bijdrage aan een gesloten antistollingszorg-keten, maar levert zeker ook voordelen op voor de individuele patiënt:

  • slechts één vingerprik is voldoende voor de meting;
  • de patiënt heeft alleen te maken met de eigen, bekende medewerker van de zorginstelling of thuiszorgorganisatie;
  • digitaal toegang tot het antistollingsdossier van de cliënten in de organisatie;
  • vergroting van de kennis omtrent antistollingsbehandeling;
  • 24 uur per dag, 7 dagen per week zorgverlening op het gebied van antistolling;
  • verbetering van de communicatie binnen de keten antistolling.

Training en begeleiding

Certe Trombosedienst staat borg voor een goede instructie en verzorgt met regelmaat inhoudelijke nascholing voor de medewerkers van de zorginstellingen en de thuiszorgorganisaties over de stolling en de antistollingsbehandeling. 

Enkele zorgmedewerkers (per organisatie meestal 3 à 4) worden getraind door Certe Trombosedienst. De medewerkers worden getraind in:

  • kennis over de antistollingsbehandeling;
  • het bepalen van de INR met het zelfmeetapparaat de CoaguChek XS;
  • het omgaan met Portavita.

De training duurt 2 uur. In de begeleidingsfase trainen wij de medewerkers in de dagelijkse routine. Certe Trombosedienst evalueert halfjaarlijks het uitvoeren van de NPT-werkzaamheden.

Wij hebben de informatie voor u verzameld in een overzichtelijk document.

Heeft u interesse?

Heeft u interesse in Certe Near Patient Testing (NPT)?  Onze collega's vertellen u graag welke mogelijkheden Certe uw praktijk of organisatie kan bieden.

Huisartsen en verloskundigen

Neem contact op met onze relatiemanagers via:

Instellingen en zorgorganisaties

Neem contact op met onze accountmanager via accountmanagement@certe.nl.

Ziekenhuizen

Neem contact op met onze accountmanager Ziekenhuizen via accountmanagement@certe.nl.