Certe voor zorgverleners

Telefonie-storing

Op dit moment is er een storing bij KPN, waardoor onze centrale nummers momenteel niet continu bereikbaar zijn. Onze excuses voor het ongemak!

24-uurs bloeddrukmeting (ABPM)

24-uurs bloeddrukmeting (ABPM) bij Certe

Ambulante bloeddrukmeting met een 24-uurs bloeddrukmeter (ABPM) geeft een betrouwbaar beeld van de gemiddelde bloeddrukken en de fluctuaties van de bloeddruk op verschillende tijdstippen van de dag en nacht.

Ook kan ‘witte jashypertensie’ worden onderkend. Hiermee wordt overbehandeling voorkomen.

Indicaties

Conform de NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement zijn de 3 indicaties voor ABM: 

 1. Ongebruikelijke variaties van de spreekkamerbloeddruk.
 2. Een hoge spreekkamerbloeddruk in afwezigheid van eindorgaanschade.
 3. Een grote discrepantie tussen thuismeting en spreekkamermeting.

Contra-indicatie

 • extreem hoge tensie > 230 mmHG
 • atriumfibrilleren
 • hartfrequentie < 40 BPM of > 110 BPM
 • lymfestuwing aan beide armen
 • dementie of verwardheid
 • uw patiënt is jonger dan 16 jaar

Procedure

De patiënt draagt gedurende 24 uur een bloeddrukmeter. Deze meet en registreert overdag 3x per uur de bloeddruk en ‘s nachts 1x per uur.

Meting

Tijdens een meting moet de patiënt de arm stil en zo ontspannen mogelijk houden. Het opblazen en leeglopen van de manchet is voelbaar maar niet pijnlijk. Het kan wel de nachtrust verstoren. Sommige patiënten ervaren het onderzoek als hinderlijk, met name bij extreem hoge tensies.

Dagboek

Uw patiënt krijgt een dagboek mee met het verzoek om gedurende 24 uur de activiteiten en/of klachten te noteren.

Gebruik manchet

De manchet moet 24 uur blijven zitten en mag niet worden verwijderd. Ook mag uw patiënt niet met de manchet douchen of zwemmen. Uw patiënt kan zelf handmatig een meting starten of tijdens het meten deze meting afbreken. Met uw patiënt wordt afgesproken waar en wanneer de ABPM ingeleverd moet worden.

Overige informatie

Het ontbreken van een nachtelijke dip in de bloeddruk (normaal >10%) is een risicofactor voor hart- vaatziekte en voor eindorgaanschade

Aan registraties met <70% correcte metingen mogen geen klinische consequenties worden verbonden. Certe adviseert u om het onderzoek te herhalen.

Er kunnen technische redenen zijn voor het mislukken van ambulante bloeddrukmetingen. Bijvoorbeeld door bewegingsartefacten, zwakke of onregelmatige pols.

Duur van het onderzoek

Het aansluiten en de uitleg duurt ongeveer 30 minuten. Het dragen van de recorder duurt ongeveer 24 uur.

Locatie

Het uitreiken van de 24-uurs bloeddrukmeter kan plaatsvinden op een van de volgende locaties:

Rapportage en doorlooptijd

U kunt de digitale of schriftelijke rapportage 3 werkdagen na inlevering van het apparaat verwachten.

Voorbereiding patiënt

U kunt uw patiënt verwijzen naar 24-uurs bloeddrukmeting

Uw patiënt krijgt een folder/dagdoek mee. Hier staat uitvoerig het onderzoek in beschreven.

Heeft uw patiënt een taalbarrière of zijn er andere communicatieproblemen, dan raden wij aan dat de patiënt een tolk of vertaler meeneemt die de instructies kan vertalen.

Tarieven

U vindt de kosten van dit onderzoek bij tarieven.

Aanvragen 24-uurs bloeddrukmeter

U kunt dit onderzoek aanvragen via:

 • Het laboratoriumaanvraagformulier (bestellen).
 • 088 - 23 70 120 (maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 17.30 uur).

Heeft u interesse?

Heeft u interesse in functieonderzoeken?  Onze collega's vertellen u graag welke mogelijkheden Certe uw praktijk of organisatie kan bieden.

Huisartsen en verloskundigen

Neem contact op met onze relatiemanagers via:

Instellingen en zorgorganisaties

Neem contact op met onze accountmanager via accountmanagement@certe.nl.

Ziekenhuizen

Neem contact op met onze accountmanager Ziekenhuizen via accountmanagement@certe.nl.