Certe voor zorgverleners

Openingstijden

Tijdens de zomervakantie heeft een aantal spreekuurlocaties voor de bloedafname aangepaste openingstijden, zie de locatiezoeker voor actuele informatie

Botdichtheidsmeting (Dexametrie)

Botdichtheidsmeting (Dexametrie) bij Certe

Botdichtheidsmeting wordt gebruikt voor het stellen van de diagnose osteoporose. De DEXA-apparatuur meet met behulp van röntgenstralen de botmineraaldichtheid.

Patiënten met een verhoogd risico op osteoporose komen in aanmerking voor een botdichtheidsmeting. U kunt een meting aanvragen bij:

 • post-menopauzale vrouwen met een totale risicoscore ≥ 4;
 • mannen ouder dan 50 jaar met een totale risicoscore ≥ 4.

Indicaties

Risicofactor

Risicoscore

Geslacht    

Doorgemaakte wervelfractuur*

4

m/v

Langdurig gebruik van een hoge dosis corticosteroïden**

(>3 maanden; >7,5 mg/dag)

4

m/v

Fractuur doorgemaakt na het vijftigste levensjaar 

4

v

Leeftijd >70 jaar 

2

v

Leeftijd >60 jaar 

1

v

Heupfractuur bij een eerstegraads familielid

1

v

Gewicht <60 kg

1

v

Ernstige immobiliteit 

1

v

* Bij meer dan één wervelfractuur bestaat er een indicatie voor preventieve medicamenteuze therapie zónder voorafgaande botdichtheidsmeting.

** Bij postmenopauzale vrouwen, mannen >70 jaar en bij patiënten bij wie de dosis >15 mg/dag is, bestaat er een indicatie voor preventieve medicamenteuze therapie zónder voorafgaande botdichtheidsmeting.

Contra-indicatie

 • zwangerschap 

Relatieve contra-indicaties

 • Onvermogen om plat te liggen (bijvoorbeeld door invaliditeit of ernstige psychiatrische stoornissen);
 • Als patiënt korter dan een week geleden een onderzoek heeft ondergaan waarbij jodium, barium of een radioactief isotoop is toegediend;
 • Leeftijd <18 jaar.

Duur onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer ongeveer 20 minuten. 

Locatie

Het onderzoek vindt plaats bij Certe, locatie Damsterdiep (Groningen).

Rapportage en doorlooptijd

Een internist en een radioloog beoordelen het onderzoek. U kunt de digitale of schriftelijke rapportage na 2 weken verwachten.

Referentiewaarden

 • Normaal: T-score -2,5 ³ -1 en £-1         
 • Osteopenie: T-score tussen osteoporose (T-score < -2,5) 
 • Ernstige osteoporose: T-score < -2,5 en een osteoporotische fractuur

Voorbereiding

U kunt de patiënt verwijzen naar Botdichtheidsmeting.

Belangrijke informatie:

 • Uw patiënt kan tijdens het onderzoek geen kleding dragen waarin metaal is verwerkt (beugel-BH, ritsen in kleding, enzovoort);
 • Uw patiënt moet gedurende korte tijd op de rug kunnen liggen.

Heeft uw patiënt een taalbarrière of zijn er andere communicatieproblemen, dan raden wij aan dat de patiënt een tolk of vertaler meeneemt die de instructies kan vertalen.

Tarieven

U vindt de kosten van dit onderzoek bij tarieven.

Aanvragen botdichtheidsmeting

U kunt dit onderzoek aanvragen via:

 • Het laboratoriumaanvraagformulier (bestellen);
 • 088 - 23 70 120 (maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 17.30 uur).

Meer informatie over dit onderzoek?

U kunt contact zoeken op werkdagen van 08.00 - 19.00 uur via nummer 088 - 23 70 120 of via e-mail

Heeft u interesse?

Heeft u interesse in functieonderzoeken? Onze collega's vertellen u graag welke mogelijkheden Certe uw praktijk of organisatie kan bieden.

Huisartsen en verloskundigen

Neem contact op met onze relatiemanagers via:

Instellingen en zorgorganisaties

Neem contact op met onze accountmanager via accountmanagement@certe.nl.

Ziekenhuizen

Neem contact op met onze accountmanager Ziekenhuizen via accountmanagement@certe.nl.