Certe voor zorgverleners
Event recording

Event recording (ECG-kaart) bij Certe

Eventrecording is een goede methode om weinig frequente, aanvalsgewijze hartritmestoornissen op te sporen. Uw patiënt maakt zelf een opname op het moment dat hij of zij klachten heeft. 

Indicatie

Absolute contra-indicatie

Er zijn geen absolute contra-indicaties. Wel hanteert Certe een minimum leeftijd van 16 jaar.

Relatieve contra-indicaties

Relatieve contra-indicaties zijn:

 • dementie of verwardheid
 • Uw patiënt is minimaal 18 jaar.
 • NYHA klasse IV hartfalen*
 • myocard infarct < 3 maanden* (Certe hanteert < 6 weken)
 • instabiele angina pectoris*
 • hartkloppingen die gepaard gaan met hemodynamische verschijnselen zoals pijn op de borst
 • benauwdheid of wegrakingen*
 • klepchirurgie*
 • ICD (implanteerbare cardioverter-defibrillator)*/ **
 • relevante ritme- of geleidingsstoornis op rust-ECG inclusief WPW-syndroom (Wolff-Parkinson-White)*
 • bij gebruik van elektroden
 • allergie voor elektroden of gel
 • zeer dunne huid en huidproblemen (bijvoorbeeld brandwonden op de thorax)
 • klachten duren < 5 seconden
 • als uw patiënt niet in staat is het apparaat te bedienen

* In overleg met de behandelend cardioloog kan eventrecording toch overwogen worden.
** De recorder is niet bestand tegen de hoge voltages van een ICD.

Looping-event-onderzoek

Als de relatieve contra-indicatie bijvoorbeeld een ‘wegraking’ is of de klachten duren minder dan 5 seconden, dan kan er in overleg met u overwogen worden een looping-event-onderzoek uit te voeren.

Noodzakelijke informatie

Uw patiënt krijgt de eventrecorder maximaal 1 week mee. De eventrecorder is een apparaat ter grootte van een bankpas. Uw patiënt draagt de eventrecorder om de hals met bijgeleverd koord, dan hangt deze op de juiste plaats. Op het moment van klachten maakt patiënt zelf een opname. Na de opname wordt de registratie via een telefoon verzonden. De registraties worden bekeken door de Holterkamer van het UMCG met wie Certe nauw samenwerkt.

Noodsituaties

De Eventrecorder is niet ontworpen voor noodsituaties. Als de patiënt klachten heeft waarmee hij/zij normaal gesproken de arts zou bellen dan moet de patiënt dit nu ook doen.

Duur van het onderzoek

Het aansluiten van de eventrecorder duurt 30 minuten. Uw patiënt krijgt de eventrecorder maximaal 1 week mee.

Locatie

Het uitreiken van de eventrecorder kan plaatsvinden op een van de volgende locaties:

Rapportage en doorlooptijd

Een cardioloog beoordeelt het onderzoek. U kunt de digitale of schriftelijke rapportage 1 week nadat patiënt de eventrecorder heeft ingeleverd verwachten

Voorbereiding patiƫnt

U kunt de patiënt voor informatie verwijzen naar Eventrecorder (ECG-kaart).

Heeft uw patiënt een taalbarrière of zijn er andere communicatieproblemen, dan raden wij aan dat de patiënt een tolk of vertaler meeneemt die de instructies kan vertalen. 

Kosten van het onderzoek

U vindt de kosten van dit onderzoek bij tarieven.

Aanvragen Event recording (ECG-Kaart)

U kunt dit onderzoek aanvragen via:

 • Digitaal (via ZorgDomein)
 • Het laboratoriumaanvraagformulier (bestellen)
 • 088 - 23 70 120 (maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 17.30 uur).

Meer informatie over dit onderzoek

U kunt telefonisch contact met ons opnemen op werkdagen van 08.00 - 19.00 uur via nummer 088 - 23 70 120.

Heeft u interesse?

Heeft u interesse in functieonderzoeken? Onze collega's vertellen u graag welke mogelijkheden Certe uw praktijk of organisatie kan bieden.

Huisartsen en verloskundigen

Neem contact op met onze relatiemanagers via:

Instellingen en zorgorganisaties

Neem contact op met onze accountmanager via accountmanagement@certe.nl.

Ziekenhuizen

Neem contact op met onze accountmanager Ziekenhuizen via accountmanagement@certe.nl.