Certe voor zorgverleners
Trombosedienst

Certe Trombosedienst

De Certe Trombosedienst ondersteunt u bij de zorg voor patiënten die orale antistollingsmedicijnen (VKA) gebruiken.

De dienstverlening bestaat uit:

 • bloedafname voor bepaling van de INR-waarde;
 • registratie van bijzonderheden, complicaties en medicatiewijzigingen;
 • bepaling doseeradvies en controle-interval door een doseerarts of doseeradviseur op geleide van de INR;
 • begeleiding antistollingsbehandeling rond ingrepen en zonodig overbrugging met LMWH in samenspraak met de behandelaar(s);
 • indien nodig overleg met de behandelaar in de eerste of tweede lijn;
 • instructie zelfmeting van de INR en eventueel zelfdoseren voor uw patiënten;
 • transmuraal (keten)overleg;
 • telefonische 24-uursdienst voor informatie, overleg en melding mutaties;
 • patiëntenvoorlichting over de antistollingsbehandeling.

Patiënten aanmelden

U kunt uw patiënt digitaal doorverwijzen of het aanmeldingsformulier (bestellen) gebruiken.

Voor een effectief en veilig doseeradvies zijn onderstaande gegevens van belang:

 • type coumarine (VKA);
 • indicatie antistollingsbehandeling;
 • (relatieve) contra-indicatie antistollingsbehandeling;
 • dosering afgelopen 4-7 dagen;
 • indien bekend: laatste INR uitslagen;
 • overig medicijngebruik;
 • voorlopige stopdatum.

De eerste controle vindt meestal bij uw patiënt thuis plaats. Hiervoor kunt u een afspraak maken bij Certe Trombosedienst. Voor de volgende onderzoeken kunnen patiënten, indien mogelijk, een spreekuurlocatie bezoeken. Zo nodig bezoeken wij uw patiënt thuis.

Hercontrole

De controlefrequentie is afhankelijk van de INR. Deze varieert van minimaal 1 werkdag tot maximaal 6 weken. De termijn kan onder andere worden beïnvloed door:

 • interfererende medicatie (tijdens de antistollingsbehandeling gestart)
 • intercurrente ziekten
 • bloedingscomplicaties
 • klachten die kunnen duiden op trombose

Wanneer de dosering op dag van de controle gewijzigd moet worden, brengt Certe uw patiënt dezelfde dag telefonisch op de hoogte van de gewijzigde dosering. Dit eventueel na overleg met u.

De doseerarts neemt in elk geval contact met u op als hij/zij aanvullende medische gegevens nodig heeft om het juiste doseringsadvies te bepalen.

Actueel patiëntenbestand

Een patiëntenbestand moet actueel zijn. Het is daarom van belang om te achterhalen waarom een patiënt niet op een controle is verschenen. Ook is het noodzakelijk om te weten of een wijziging in het medisch dossier van de individuele patiënt gerelateerd is aan het gebruik van coumarine (VKA).

Wij vragen u (en zo nodig medebehandelaars) schriftelijk om aanvullende informatie wanneer uw patiënt:

 • niet op de controle is verschenen;
 • niet opnieuw is aangemeld na een opname;
 • is overleden;
 • een CVA heeft gehad;
 • bloedingen heeft;
 • geen antistollingsbehandeling meer krijgt;
 • de aangegeven stopdatum van de antistollingsbehandeling heeft bereikt.

Digitaal dossier

De Certe Trombosedienst gebruikt voor de antistolling een Keten Informatie Systeem (Portavita). Met dit systeem hebt u via een beveiligde internetpagina inzage in het dossier van uw patiënten.

Wat kunt u inzien?

Overzicht: algemene patiëntgegevens.

Behandeling, een compacte weergave van het patiëntendossier met daarin:

 • de antistollingsmedicatie;
 • overige medicatie;
 • LMWH;
 • vitamine K;
 • de contactpersonen van de patiënt;
 • chronologisch overzicht van mededelingen van Certe Trombosedienst.

Metingen:

 • meest recente doseerschema van de patiënt (download- en printbaar);
 • historisch overzicht van de ingevoerde INR-waarden.

Zelfmeten

Uw patiënt kan eventueel zelf de INR-waarde meten. Dit geldt wanneer hij of zij voor een langere tijd antistollingsmiddelen gaat gebruiken. De patiënt wordt getraind in het zelfmeten en krijgt een zelfmeetapparaat in bruikleen.

Dit levert enkele voordelen op:

 • uw patiënt hoeft voor een controle niet meer naar een Certe-spreekuurlocatie;
 • een vingerprik is voldoende voor de zelfmeting;
 • uw patiënt heeft digitaal toegang tot zijn of haar dossier;
 • uw patiënt kan zelf leren doseren, Certe geeft hier cursussen voor;
 • hij/zij kan het zelfmeetapparaat meenemen op vakantie.

De Certe Trombosedienst blijft uw patiënt begeleiden en voert periodieke controles uit.

Near Patient Testing

Certe Trombosedienst werkt nauw samen met zorginstellingen en thuiszorgorganisaties op het gebied van Near Patient Testing (NPT). NPT is een nieuwe werkwijze bij patiënten die de antistollingsmiddelen acenocoumarol of fenprocoumon (VKA) gebruiken.

Regiotafel Antistolling en Trombose Expertise Centrum Groningen

Het Trombose Expertise Centrum Groningen is een samenwerkingsverband tussen de afdeling Hematologie van het UMCG en Certe Trombosedienst. 

De Vereniging Regiotafel Antistolling Groningen maakt zich sterk voor veilige transmurale keten netwerkzorg. Binnen de Regiotafel participeren nagenoeg alle beroepsgroepen (zowel eerste- als tweedelijn) die in de provincie betrokken zijn bij antistollingszorg. De afgelopen periode heeft de regiotafel zich onder andere ingezet voor veilige introductie van de nieuwe orale anticoagulantia.

 

Meer informatie

Wilt u meer weten over de bloedafnamemogelijkheden die Certe u biedt? Neem contact met ons op.

Huisartsen en verloskundigen

Onze relatiemanagers informeren u graag verder. 

Instellingen

Bent u werkzaam bij een ggz-instelling, penitentiaire inrichting, tbs-kliniek, asielzoekerscentrum, revalidatiecentrum, verpleeg- en verzorgingshuis, zorginstelling voor mensen met beperking of een andere zorginstelling, Onze accountmanager helpt u graag verder. Zij is bereikbaar via 088 - 23 70 270 of via e-mail.

Ziekenhuis

Wilt u gebruik maken van de diensten van Certe of heeft u vragen over de mogelijkheden die Certe u kan bieden? Onze accountmanagers van Certe helpen u graag verder. Zij zijn bereikbaar via 088 - 23 70 270 of e-mail.

Heeft u interesse?

Heeft u interesse in Certe Trombosedienst? Onze collega's vertellen u graag welke mogelijkheden Certe uw praktijk of organisatie kan bieden.

Huisartsen en verloskundigen

Neem contact op met onze relatiemanagers via:

Instellingen en zorgorganisaties

Neem contact op met onze accountmanager via accountmanagement@certe.nl.

Ziekenhuizen

Neem contact op met onze accountmanager Ziekenhuizen via accountmanagement@certe.nl.