Regionaal samenwerken tegen antibioticaresistentie. Het verhaal van Anne-Marie van Elsacker, directeur Medische Microbiologie

Als antibiotica niet meer werken... Certe werkt dagelijks aan het voorkomen van antibioticaresistentie. Onze medewerkers moeten er voor zorgen dat huisartsen, verpleeghuisartsen, specialisten, medewerkers en verpleegkundigen goede diagnostiek en bijbehorende advies krijgen om burgers in Nederland te beschermen tegen resistentie.

Dagelijks werken aan voorkomen antibioticaresistentie: het verhaal van Anne-marie van Elsacker

Dagelijks werken aan voorkomen antibioticaresistentie: het verhaal van Anne-marie van Elsacker